Webbfrågan
Är kraven för höga för att få bidrag från Vetenskapsrådet?

50% 13% 35%
Antalet svar:65
Nästa nummer
Den 18 december

Nya ledamöter till ämnesrådet är utsedda
Svante Björck är professor i kvartärgeologi.

Johan Håstad är professor i teoretisk datalogi.
Svante Björck och Johan Håstad är nya ordinarie ledamöter i Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap.
Vid elektorsförsamlingens sammanträde den 15 november valde forskarsamhället ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse samt ledamöter och ersättare till ämnesråden för humaniora och samhällsvetenskap (HS), medicin (M) samt naturvetenskap och teknikvetenskap (NT) för perioden 1 januari 2007 till 31 december 2009.

Regeringen utser allmänrepresentanter

Regeringen kommer vid senare tillfälle att utse ordförande och fyra ledamöter i styrelsen samt ordförande och fyra ledamöter och fyra ersättare i respektive ämnesråd.

Svante Björck, Lunds universitet, och Johan Håstad, KTH, är nya ordinarie ledamöter ledamöter i Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap.

Nya ersättare

Som nya ersättare valdes: Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet, Bärbel Hahn-Hägerdal, Lunds universitet, Erik Höglund, Luleå tekniska universitet, Sven Stafström, Linköpings universitet och Mats Viberg, Chalmers tekniska högskola.
2006-11-20