Webbfrågan
Är kraven för höga för att få bidrag från Vetenskapsrådet?

50% 13% 35%
Antalet svar:65
Nästa nummer
Den 18 december

Foto: Riksbanken
Nästan 500 forskare inom naturvetenskap och teknikvetenskap får dela på 900 miljoner kronor under de kommande åren.
[Klubbslag!]
– Jaha, nu har vi beslutat om 900 miljoner kronor, konstaterade Arne Johansson när Vetenskapsrådet klubbade igenom vilka toppforskare som skulle få pengar i årets ansökningsomgång.
Se tio-i-topp-listan i Tentakel.
 
Foto: Oscar Hemberg
Nästan 500 forskare får stöd från Vetenskapsrådet i årets ansökningsomgång. Mest av alla får röntgenforskaren Hans Hertz – 5,4 miljoner på två år. Nu kan han fortsätta utveckla nya röntgenmetoder. Och hitta de bästa tillämpningarna.
 
– Många mycket bra ansökningar hamnar under tröskeln för vad vi kan dela ut, säger David Haviland i beredningsgruppen för teknisk fysik.
Läs om hur urvalsprocessen går till.
Peter Honeth, 62 år, är ny statssekreterare på Utbildningsdepartementet.
– Den i särklass viktigaste frågan är hur svensk forskning ska kunna bli ännu bättre på högsta internationella nivå, säger han.
 
 
Foto: Rakel Berman
80 procent får avslag på sina ansökningar till Vetenskapsrådet.
Men Robert Berman har fått tre ansökningar beviljade i år.
– Det känns jättebra.
 
Svante Björck och Johan Håstad är nya ordinarie ledamöter i Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap.
Förfäran och fascination är Stina Gestrelius omdömen efter sex år som allmänrepresentant i Vetenskapsrådets ämnesråd. Läs om hennes erfarenheter.
 
 
Foto: Tentakel
Karlstadforskaren Ellen Moons vill göra effektiva solceller av plast.
Hon är en av 19 som fick pengar för energigrundforskning från Energimyndigheten, på urval gjort av Vetenskapsrådet.
 
Gång på gång har hans rymdresa skjutits upp. Man nu har Christer Fuglesang, Sveriges första och enda astronaut, äntligen själv skjutits upp. Se filmen från uppskjutningen i Florida den 10 december.
Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK) har utvärderat ett 30-tal forskningsprojekt inom didaktik, bland annat inom naturvetenskap och matematik.
 
 
– Vi lovar skärpta bidragsregler för ökad rättvisa åt missgynnade kvinnliga forskare. Det säger Pär Omling, generaldirektör Vetenskapsrådet, efter att det i en självkritisk rapport framkommit att kvinnliga forskare missgynnats i bidragsgivningen.