Webbfrågan
Tror du att forskningens villkor kommer att förbättras med Lars Leijonborg som forskningsminister?

32% 28% 38%
Antalet svar:67
Nästa nummer
Den 20 november

5 röster
Lars Leijonborg är ny forskningsminister.
Vad har du för förhoppningar på den nye forskningsministern?

answerAuthor
– Från mitt perspektiv är det önskvärt att mer pengar ställs till förfogande till de stora forskningsråden som fördelar medel, så att även en forskare i ett nedprioriterat ämne vid ett av de nyare universiteten får en möjlighet att fortsätta med sin högkvalitativa verksamhet. Externa anslag är oftast den enda chansen, men inte heller det får vi idag.


answerAuthor
– Jag ställer stora förhoppningar till att förutsättningarna ökar för att universiteten ska kunna ta sitt ansvar för att bedriva fri och obunden forskning som leder till ny kunskap, och framförallt förutsättningar för förnyelse. För detta behöver vi resurser och framförallt en bättre balans mellan externa medel och medel vi själva styr över. Det vill säga ökade fakultetsanslag.

Dessutom ser jag fram emot att utredningen av den nya tjänstestrukturen fortsätter så att vi får tydligare karriärvägar och anställningsformer som bättre avspeglar övriga samhället. Det är nästa generation av forskare och lärare vi värnar om.


answerAuthor
– Min förhoppning är att få en dialog mellan forskarvärlden och politikervärlden. Det har varit en ekonomisk utarmning under en längre tid, men för att anslagen ska öka måste även förtroendet öka mellan forskare och politiker.


answerAuthor
– Min förhoppning är att det ska finnas mer pengar till framför allt fasta tjänster. Det ska heller inte vara så mycket styrning av fakultetsanslagen, för att få fram vettig grundforskning måste anslagen vara fria.


answerAuthor
– Att han är intresserad och kan argumentera för forskningsfrågorna och få regeringen att inse deras betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft.