Webbfrågan
Tror du att forskningens villkor kommer att förbättras med Lars Leijonborg som forskningsminister?

32% 28% 38%
Antalet svar:67
Nästa nummer
Den 20 november

Antalet nyantagna doktorander minskar på grund av att forskningsanslagen urholkats, skriver Sven Hovmöller, professor i kemi vid Stockholms universitet. Hans lösning är en miljard extra till Vetenskapsrådet.

Medföljande-bidrag till posdoktorer skulle minska klyftan mellan män och kvinnor i den akademiska världen, menar Åsa Fex Svenningsen, forskarassisten i genetisk utvecklingsbiologi vid Uppsala universitet.

Vad tycker du?
Skriv ett eget debattinlägg och skicka till tentakel@vr.se
Redaktionen förbehåller sig rätten att välja vilka debattinlägg som publiceras samt redigera och förkorta.
Jämställdhet
Åsa Fex Svenningsen
>
Åsa Fex Svenningsen, 2006-10-30
Marianne Sommarin
>
Marianne Sommarin, 2006-03-27
Helena Danielson
>
Helena Danielson, 2005-12-19
Claes Borgström
>
Claes Borgström, 2005-11-21
Io Skogsmyr
Susanne Erland
Ulrika Rosengren
>
Io Skogsmyr, 2005-10-18
Susanne Erland , 2005-10-18
Ulrika Rosengren, 2005-10-18
Forskningspolitik
István Furó, Lars Kloo, Peter Somfai och Eva Malmström, professorer KTH, samt Bo Albinsson, Magnus Nydén och Owe Orwar, professorer, Chalmers.
>
István Furó, Lars Kloo, Peter Somfai och Eva Malmström, professorer KTH, samt Bo Albinsson, Magnus Nydén och Owe Orwar, professorer, Chalmers., 2006-09-25
Petter Minnhagen
>
Petter Minnhagen, 2006-05-29
Docent Thomas Helleday
>
Docent Thomas Helleday, 2006-05-02
Jan-Otto Carlsson
>
Jan-Otto Carlsson, 2005-11-21