Webbfrågan
Tror du att forskningens villkor kommer att förbättras med Lars Leijonborg som forskningsminister?

32% 28% 38%
Antalet svar:67
Nästa nummer
Den 20 november

Världskonferens i Sverige
Foto: Vetenskapsrådet
Lena Wollin.
Den 25-27 juni 2008 kommer Sverige tillsammans med Danmark att arrangera den tionde konferensen om vetenskapskommunikation. Det blir första gången konferensen hålls i Norden.
– Vi känner oss förstås både stolta och hedrade över att konferensen ska hållas i Sverige, säger Lena Wollin, informationschef på Vetenskapsrådet.

Konferenserna som arrangeras vartannat år är en del av PCST:s verksamhet och syftar till att skapa dialog om hur man arbetar med att utbyta erfarenheter inom forskningskommunikation. PCST står för Public Communication of Science and Technology och är ett globalt nätverk mellan forskare och personer som arbetar praktiskt med forskningsinformation, så som bland annat vetenskapsjournalister, museipersonal och informatörer.

Förkonferens

En förkonferens kommer att hållas i Stockholm på Kungl. Vetenskapsakademien, och en dag planeras i Köpenhamn, men den stora konferensen kommer att hållas på Malmö högskola. Det är Malmö högskola, Lunds universitet samt Öresundsuniversitetet som tillsammans med Vetenskapsrådet, Kungl. Vetenskapsakademien och Danish Science Communication står bakom arrangemanget.

Tema brobyggande

Det som står klart redan nu är att konferensen ska ha ett skandinaviskt perspektiv och att temat är brobyggande.

– Temat kommer av att liksom Öresundsbron förenar de två länderna ska konferensen skapa en bro mellan praktiker och forskare. Brobyggandet är ett brett begrepp och innefattar förutom bryggor mellan olika länder, bryggor mellan olika forskningsämnen, säger Lena Wollin.
2006-10-30