Webbfrågan
Tror du att forskningens villkor kommer att förbättras med Lars Leijonborg som forskningsminister?

32% 28% 38%
Antalet svar:67
Nästa nummer
Den 20 november

Leijonborg talar om snabb utveckling
Arne Johansson, huvudsekreterare Vetenskapsrådet NT.
När IVA hade sin årliga högtidssammankomst i fredags (27/10) och den fascinerande genomgången av årets teknikutvecklingshändelser gicks igenom fanns till och med Tentakel med på en av bilderna.

Vår nye utbildningsminister fanns med på evenemanget och talade vid middagen om framtida Nobelpris till svenska forskare. Han nämnde också satsningar på grundforskning och forskningsinfrastruktur och strävan mot ökad självständighet i framtiden för landets högskolor. Han refererade till den rasande snabba förändrings- och utvecklingstakten i dagens forskning och utveckling och den utmaning detta innebär för Sverige.

Ett mycket liknande uttalande om den rasande snabba utvecklingstakten fanns också i minnestalet över Jacob Berzelius, men citatet var då från nådens år 1792 och fortsatte med något i stil med: ”Ja, nu har förändringens vindar till och med nått galgbacken. Man har till och med utvecklat hur man hänger folk nuförtiden.”

Satsningen på Berzelii Centra har nyligen fördelats på fyra konstellationer där ”stark grundforskning med goda kommersialiseringsmöjligheter” stått i fokus vid urvalet. Dessa kriterier var ju minst sagt väl uppfyllda för Berzelius egen verksamhet, utförligt beskriven i Jan Trofasts (IVA) minnesskrift över Jacob Berzelius (1779-1848) där Trofast nämner att Berzelius egentligen var ganska ointresserad av de ekonomiska /affärsmässiga aspekterna men förde ändå med säker hand de vetenskapliga resultaten till industriell tillämpning.

Så nu är det bara för de fyra grupperna att…
2006-10-30