Webbfrågan
Tror du att forskningens villkor kommer att förbättras med Lars Leijonborg som forskningsminister?

32% 28% 38%
Antalet svar:67
Nästa nummer
Den 20 november

Mer pengar till postdoktorer
Foto: Pamela Werner
27 av 115 sökanden beviljades postdoktorsstipendium för vistelse utomlands. 6 av dem är kvinnor.

Foto: Pamela Werner
USA är det mest populära landet att göra postdok i, tätt följt av Storbritannien.

Foto: Pamela Werner
15 av 91 sökanden beviljades anställning som postdok i Sverige. 8 av dem är kvinnor.
27 personer fick postdoktorsstipendium inom naturvetenskap och teknik från Vetenskapsrådet i år.
Ytterligare 15 fick anställning som postdok i Sverige.
Se hela listan nedan!
Totalt delades 20 miljoner kronor ut inom naturvetenskap och teknik.
De flesta svenska postdoktorsstipendier finansieras av Vetenskapsrådet. Sedan förra året finns också en ny finansieringsform, postdok i Sverige, som tillåter flytt inom landet. Beslut om postdoktorsstipendier och anställning som postdok i Sverige togs den 24 oktober. Inom naturvetenskap och teknikvetenskap beviljades i år 27 postdoktorsstipendier och 15 anställningar som postdok i Sverige.

Mer pengar

Beviljningsgraden var högre i år än förra året, delvis på grund av att färre sökte men också därför att mer pengar fördelades. 23 procent av ansökningarna till postdoktorsstipendier beviljades och 16 procent av ansökningarna till anställning som postdok.

Totalt sett var beviljningsgraden något högre för kvinnor. Men tittar man på typen av postdok, var beviljningsgraden högre för kvinnor när det gäller postdok i Sverige, medan beviljningsgraden var större för män när det gäller postdoktorstipendium utomlands.

20 miljoner kronor

Totalt fördelas drygt 20 miljoner kr inom naturvetenskap och teknik. För hela Vetenskapsrådet är siffran cirka 42 miljoner kronor. Bland de som får postdoktorsstipendier är det populärast att resa till USA, följt av Storbritannien.
– Konkurrensen är mycket hård, men vi kan å andra sidan glädja oss åt att kunna ge otroligt duktiga nybakade doktorer chansen att vidga sina forskningshorisonter och kunna inhämta nya livserfarenheter genom vistelse som postdok i nya miljöer, säger Arne Johansson, huvudsekreterare inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

Besluten om vilka som fick medel finns i Vetenskapsrådets projektdatabas.
2006-10-30