Webbfrågan
Tror du att forskningens villkor kommer att förbättras med Lars Leijonborg som forskningsminister?

32% 28% 38%
Antalet svar:67
Nästa nummer
Den 20 november

Ny kurs: Biologi för filosofer
Ulf Danielssons bok Stärnor och äpplen som faller platsar på kursen.
Vid Göteborgs universitet pågår just nu en helt ny kurs – ”Biologi för filosofer”.
– Jag har märkt att det finns en stor okunnighet om biologins mer filosofiska grundfrågor hos många studenter, säger Lars Johan Erkell, kursledare och lektor i zoofysiologi.
– Bland studenter som inte är biologer, som på lärarutbildningen, finns många missuppfattningar och en viss misstro mot biologi, och även mystiska strömningar, som kreationism och intelligent design.

Kursen tar upp aktuella ämnen utifrån ett biologiskt perspektiv.
– Vi går igenom biologiska grundfrågor; hur man tänker inom biologin och vad biologi har för betydelse för samhällsdebatten, säger Lars Johan Erkell.

Kursen, som främst vänder sig till dem som inte är naturvetare, omfattar tio kvällsföreläsningar och ger 1 högskolepoäng.

Stort intresse

Trots en sen utlysning deltar ett 60-tal studenter; humanister, filosofer, historiker och pedagoger.
– Det är en trevlig grupp att föreläsa för. De har ett stort intresse för biologiska frågeställningar, säger Lars Johan Erkell.

Han har inspirerats av kursen ”Fysik för poeter” som hålls av Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet.
– Jag tyckte det var en bra idé!


Följande föreläsningar ingår i kursen, som avslutas i december:
• Om den naturvetenskapliga världsbilden.
• Evolution eller intelligent design?
• Att rekonstruera Livets Träd.
• Genteknik och etik.
• Hur fungerar evolutionen - "survival of the fittest"?
• Vad vi kan och inte kan lära oss om sex från djuren.
• Socialdarwinism och rasbiologi - är detta vetenskap?
• Biologi och biologism.
• Människans tre kön.
• Om biologi, maskiner och den nya holismen.
2006-10-30