Webbfrågan
Tror du att forskningens villkor kommer att förbättras med Lars Leijonborg som forskningsminister?

32% 28% 38%
Antalet svar:67
Nästa nummer
Den 20 november

Hon bygger småhus av atomer
Foto: Siv Engelmark Cederborg
Xiaodong Zou är professor vid Stockholms universitet och föreståndare för Excelent-Berzelii center för porösa material.

Foto: Xiaodong Zou
Porstruktur och kanaler i ett poröst material. Den röda sidan är mot hålrummet och den gröna mot ramverket, väggarna. I den vänstra kristallen finns två kanaler som är varandras spegelbilder. I den högra är en av dessa fylld.

Foto: Xiaodong Zou
Kristall av germaniumoxid med nanometerstora porer.
De bygger nanometersmå hus med väggar av atomer och rum som kan användas för att sila molekyler. Nu får kemiforskarna vid Stockholms universitet Berzeliistöd under tio år för att ta fram nya, porösa material.
Två nanometer, eller två miljarddels meter. Så små är hålen i de kristaller forskarna vid Stockholms universitet bygger. Och det är en alldeles lagom storlek för att sikta molekyler.
– Vi bygger dem som små hus. Väggarna består av oorganiska byggstenar som byggs runt andra kemiska föreningar. Dessa bränns sedan försiktigt bort och lämnar efter sig ett hål, säger Xiaodong Zou, som är professor i strukturkemi vid Stockholms universitet.

Nya verktyg för kemister

Hennes grupp är i absoluta forskningsfronten inom sitt område. De är de första i världen som har lyckats bygga porösa kristaller med runt två nanometer stora hål. Storleken är perfekt för att fånga in molekyler, och det öppnar helt nya användningsområden för kristallerna.

De kan användas för att separera molekyler, eller bli nya katalysatorer som snabbar på eller styr en kemisk reaktion. Då kan kemisterna tillverka ämnen de inte har kunnat göra tidigare, eller styra reaktioner så att de får ämnen i den artikeln om vem som fick stöd för Berzelii centra, i förra numret av Tentakel.

Fotnot: Zeolit, från grekiskans zeo, koka, och lithos, sten. Det finns ett 60-tal naturligt förekommande zeoliter av aluminiumsilikat, och mer än hundra konstgjorda. Forskargruppen vid Stockholms universitet har framställt ett fyrtiotal med germaniumoxid, kiseloxid eller aluminiumoxid som byggstenar.
2006-10-30