Webbfrågan
Tror du att forskningens villkor kommer att förbättras med Lars Leijonborg som forskningsminister?

32% 28% 38%
Antalet svar:67
Nästa nummer
Den 20 november

Klimatfrågan – brännande het
Foto: NASA
Biosfären är summan av jordens alla ekosystem – och föremål för satsningen på hållbar utveckling.
Klimatfrågan är het. Inom den särskilda satsningen på miljö och hållbar utveckling har 236 ansökningar kommit in. Klimatsatsningen innebär cirka 106 miljoner kronor för perioden 2007-2009.
Fyra svenska finansiärer (Formas, Vetenskapsrådet, Rymdstyrelsen och VINNOVA) har, som vi tidigare berättat om i Tentakel, under våren 2006 gjort en gemensam satsning på forskning om hållbar utveckling – med tyngdpunkt på klimat.

I den senaste forskningspropositionen finns en förstärkning av forskningen för miljö och hållbar utveckling. Klimatforskning utpekas som särskilt viktig och det är viktigt med tvärvetenskapliga ansatser som också omfattar samhällsvetenskap och humaniora.

Snabb klimatförändring

– Klimatfrågan är brännande. Jordens klimat förändras snabbt och många forskare menar att människans utsläpp av växthusgaser är den främsta orsaken till den globala temperaturökning som accentuerats de senaste decennierna. Att bidra till kunskapen om klimatsystemet men också motverka klimatförändringarna och anpassa samhället till följdverkningarna är en global utmaning som alla länder måste bidra till, säger Jonas Björck, gruppchef på Vetenskapsrådets kansli för naturvetenskap och teknikvetenskap.

Utlysning inom hållbar utveckling

Totalt har 236 ansökningar inom utlysningen inkommit. De ansökningar som blev högt rankade har gått vidare för relevansbedömning och prioritering. Relevansen bedöms i en kommitté med internationell sammansättning. Beslut tas under november 2006. Forskningsmedel på cirka 106 miljoner kronor kommer att utgå under perioden 2007-2009.

– En samlad utlysning från flera olika finansiärer ökar möjligheten att få fram breda program med hög vetenskaplig kvalitet. Den internationella kommittén består av forskare inom i stort sett alla de områden som berörs. Min utmaning som ordförande är att leda kommittén till en samsyn om vilka ansökningar som bör prioriteras, säger Eva Smith, ordförande i kommittén för hållbar utveckling.

Vetenskapliga konferenser

I somras arrangerades en konferens kring klimatforskning, inom ett samarbetsprogram mellan Europa och Japan, av European Science Foundation, ESF, i samarbete med Formas och Vetenskapsrådet. De två svenska finansiärerna fortsätter nu samarbetet med ESF och arrangerar två vetenskapliga konferenser på temat ”Global Change”. En konferens med inriktning på Arktis betydelse i den globala miljöförändringen kommer att äga rum 2007 och den andra, med ännu inte bestämt tema, äger rum 2009. Konferenserna äger rum i Nynäshamn.
2006-10-30