Webbfrågan
Tror du att forskningens villkor kommer att förbättras med Lars Leijonborg som forskningsminister?

32% 28% 38%
Antalet svar:67
Nästa nummer
Den 20 november

Nya rymdäventyr under jorden
Foto: CERN
Atlas är en av de nya detektorer som byggs vid CERN. Här inne ska forskarna närma sig universums födelseögonblick.

Foto: CERN
Den nya Large Hadron Collider, LHC, byggs i samma underjordiska ringtunnel som den gamla acceleratorn låg i, mellan Frankrike och Schweiz. (Klicka på bilden för en större version.)
Om bara ett år är det dags att provköra världens största partikelaccelerator. Det är CERN:s underjordiska ring som öppnar igen efter sju år av ombyggnationer. Första provkörningen görs i november 2007.
Den nya acceleratorn Large Hadron Collider, LHC, kommer att kollidera protoner vid trettio gånger så höga energier som den gamla elektron-positron- acceleratorn klarade av.

Kollisionerna ska skapa ett  tillstånd liknande det som rådde i universum, bara en miljarddels sekund efter Big Bang, enligt forskarna. Det handlar om enorma energikoncentrationer, upp till sju tera-elektronvolt på en yta mindre än en atomkärnas.

Nu jobbar man för fullt längs den 27 kilometer långa acceleratorringen, för att skruva ihop experimentanläggningar som ska fånga upp spåren av exotiska högenergipartiklar.

Nya detektorsystem

Svenska forskare deltar i uppbyggnaden av de båda jättelika detektorsystemen Alice och Atlas. Genom dessa hoppas man få svar på flera av fysikens grundläggande frågor: Varför finns det materia kvar i universum när all anti-materia försvann? Vad är mörk materia? Hur många krafter finns det egentligen?

Och så vill man förstås bli först i världen med att hitta den svårfångade Higgs-partikeln, den sista pusselbiten i standardmodellen för all materias uppbyggnad. Än så länge har ingen lyckats bevisa att den finns.

Vetenskapsrådet betalar idag Sveriges medlemsavgift till CERN, plus en summa som i stort täcker medlemsavgiften till de båda detektorsystemen Alice och Atlas.

Särskilda pengar för LHC-forskning

Från och med 2006 års ansökningsomgång har Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap även avsatt en särskild budget för LHC-forskning, på elva miljoner kronor. Vilka ansökningar som får stöd genom de medlen avgörs i samarbete med Svenska LHC-konsortiet.

Fotnot: Läs artikeln om forskningens infrastruktur i detta nummer av Tentakel.
2006-10-30