Webbfrågan
Tror du att forskningens villkor kommer att förbättras med Lars Leijonborg som forskningsminister?

32% 28% 38%
Antalet svar:67
Nästa nummer
Den 20 november

Så satsar Europeiska forskningsrådet
Foto: Tentakel
I paneldebatten om EU:s forskningsprogram deltog Carl Bennet, Carl-Henrik Heldin, Dan Brändström, Lena Ek, Barbara Wohlfarth och Dag Broman.

Foto: Orasis foto
…i Aula Magna, Stockholms universitet.
Europeiska forskningsrådet, ERC, delar ut 300 miljoner Euro till unga forskare nästa år.
Men vad betyder EU:s satsningar för svensk forskning?
Frågan debatterades nyligen på Stockholms universitet.
Europeiska forskningsrådet, ERC, börjar utkristallisera sig. I oktober hade de 22 ledamöterna sitt åttonde sammanträde och nästa år drar verksamheten igång.

– Första året blir det 300 miljoner Euro, men 2013 ska det vara uppe i 1,7 miljarder Euro per år, säger Carl-Henrik Heldin, professor i molekylär cellbiologi och svensk ledamot i ERC.

Europeisk liga

Syftet är att ge stöd till högklassig grundforskning inom alla forskningsområden, med pengar från EU:s 7:e ramprogram för forskning och utveckling.  
– Fördelen är, tycker jag själv, att vi skapar en europeisk liga, som komplement till Allsvenskan, säger Heldin, som nyligen deltog i en paneldebatt om EU:s forskningsprogram på Stockholms universitet.

Många forskare har tyckt att EU:s ramprogram är byråkratiska och otympliga och efterlyst en mer effektiv form av ekonomiskt stöd. Men den negativa synen på EU börjar luckras upp.
– Min inställning till EU har reviderats enormt de senaste åren. Jag ställde upp på peer-review för Marie Curie-programmet, trots att jag var EU-kritisk. Det var nyttigt. Jag såg att jag kunde göra min röst hörd och att andra kom fram till samma omdömen som jag. Idag är jag positiv, säger Barbara Wohlfarth, professor i kvartärgeologi vid Stockholms universitet och en av deltagarna i panelen.

Enklare att söka medel

Att söka medel från ERC ska vara enkelt, menar Carl-Henrik Heldin.
– Det blir ett tvåstegsförfarande där man först skickar in en kort ansökan och ett CV för en första sållning. Det kommer inte att bli några satsningar på särskilda forskningsområden. Kvalitet och originalitet blir de enda bedömningskriterierna!
Det innebär att det inte finns några garantier – varken för svenskar eller andra. Må bäste forskare vinna. Pengarna går till enskilda projekt och är portabla om forskaren flyttar till annat universitet eller annat land.

År 2007 satsar ERC enbart på unga forskare.
– Med unga menar vi upp till åtta år efter disputationen, med avdrag för föräldraledighet och liknande, säger Carl-Henrik Heldin.
Året därpå är det de etablerade forskarnas tur.
Det rör sig om forskningsbidrag på 100 000 – 500 000 Euro per år, för en period på upp till fem år.

"Dagen ambitionsnivå räcker inte"

Ett europeiskt forskningsråd innebär ett ökat tryck på både forskare, bedömare och andra finansiärer. Frågan är hur Sverige ska bygga starka forskningsmiljöer.
Industrimannen Carl Bennet vill se fler riktade strategiska satsningar, dock utan att minska på grundforskningen:
– Dagens ambitionsnivå räcker inte. Idag styr USA forskningsmedel till Asien, pengar som tidigare gick till Europa.

Det låter enkelt när man hör Carl-Henrik Heldin:
– Det behövs duktiga och framgångsrika forskare som presterar originella idéer.
Men där efterlyser en av forskarna i publiken hjälp:
– Vi är duktiga på att forska, men inte lika duktiga på ekonomi och administration. En stärkt forskarservice skulle förbättra våra möjligheter.

EU-parlamentarikern Lena Ek lyssnade med stora öron under debatten och ville ha fler synpunkter om EU:s forskningsprogram.
– Jag känner ju forskningskommissionären Janez Potocnik och kan prata med honom. Det är inte så byråkratiskt. Men jag måste veta vad forskarna tycker.

I höst tar EU beslut om ERC.

Läs artikeln om ERC-debatten i Uppsala, i januarinumret av Tentakel.
Läs intervjun med Carl-Henrik Heldin i Tentakel 2005-01.
2006-10-30