Webbfrågan
Ska Sverige satsa på kärnkraftsforskning?

69% 8% 22%
Antalet svar:86
Nästa nummer
Den 30 oktober

5 röster
Hur tar du reda på nya forskarrön från det natur- och teknikvetenskapliga området?

answerAuthor
Jag läser Forskning och framsteg, Ny Teknik samt vanliga dagstidningar. Utöver det får jag mailutskick via forskning.se.answerAuthor
Jag får information på olika sätt. Jag läser offentligt material från Vetenskapsrådet, Vinnova, Formas och FAS samt besöker de respektive hemsidorna. Förutom det besöker jag ofta forskning.se.


answerAuthor
Vetenskapliga tidskrifter inom odontologi, Dagens medicin, Ny Teknik, Vårdfacket och läkartidningen. Till detta studiebesök, uppvaktningar och personliga kontakter. Jag sitter i styrelsen för Växjö universitet, är ordförande i odontologiska fakulteten och har tidigare själv forskat.


answerAuthor
Jag har disputerat och forskat och har många personliga kontakter. Mina uppdrag i Gentekniknämnden, Vinnova och Riksbankens jubileumsfond ger god insikt i den svenska forskningsfronten. Dessutom försöker jag hålla koll på fältet via Vetenskapsrådets och Natures hemsidor.


answerAuthor
Jag läser regelbundet Ny Teknik och har mycket kontakter och även nätverk med forskare. Utöver det träffar jag företrädare för naturvetareförbundet samt lyssnar på olika populärvetenskapliga seriösa föredrag. Dessutom läser jag forskningsartiklar i dagstidningar och tidskrifter.Hur tar du reda på nya forskarrön från det natur- och teknikvetenskapliga området?