Webbfrågan
Ska Sverige satsa på kärnkraftsforskning?

69% 8% 22%
Antalet svar:86
Nästa nummer
Den 30 oktober

Politiker talar gärna om Sverige som ledande kunskaps- och forskningsnation, och att vår enda chans att säkra framtida välfärd är att ha världens bäst utbildade medborgare. Men i verkligheten är de inte beredda att betala vad det kostar. Det skriver sju professorer från Kungliga Tekniska och Chalmers tekniska högskolor, som oroas över universitetens och forskningens framtid.

Vad tycker du?
Skriv ett eget debattinlägg och skicka till tentakel@vr.se. Redaktionen förbehåller sig rätten att välja vilka debattinlägg som publiceras samt redigera och förkorta.
Forskningspolitik
István Furó, Lars Kloo, Peter Somfai och Eva Malmström, professorer KTH, samt Bo Albinsson, Magnus Nydén och Owe Orwar, professorer, Chalmers.
>
István Furó, Lars Kloo, Peter Somfai och Eva Malmström, professorer KTH, samt Bo Albinsson, Magnus Nydén och Owe Orwar, professorer, Chalmers., 2006-09-25
Petter Minnhagen
>
Petter Minnhagen, 2006-05-29
Docent Thomas Helleday
>
Docent Thomas Helleday, 2006-05-02
Stefan Nordlund
>
Stefan Nordlund, 2006-02-27
Martin Rundkvist
>
Martin Rundkvist, 2006-02-27
Jan-Otto Carlsson
>
Jan-Otto Carlsson, 2005-11-21
Jämställdhet
Marianne Sommarin
>
Marianne Sommarin, 2006-03-27
Helena Danielson
>
Helena Danielson, 2005-12-19
Claes Borgström
>
Claes Borgström, 2005-11-21
Io Skogsmyr
Susanne Erland
Ulrika Rosengren
>
Io Skogsmyr, 2005-10-18
Susanne Erland , 2005-10-18
Ulrika Rosengren, 2005-10-18
Kemiämnet
Bengt Nordén
>
Bengt Nordén, 2006-05-29

Hur tar du reda på nya forskarrön från det natur- och teknikvetenskapliga området?