Webbfrågan
Ska Sverige satsa på kärnkraftsforskning?

69% 8% 22%
Antalet svar:86
Nästa nummer
Den 30 oktober

Fyra Berzelii centra får 700 miljoner kronor
Nya material, hjärnans sjukdomar, nya diagnosmetoder och skogsbioteknik. Det är forskningsområdena i de fyra miljöer som under tio år får stöd som Berzelii centra. Excellent grundforskning med stark näringslivskoppling är kravet.
En färdig och en nästan färdig produkt. Därtill 70 patent i olika stadier av produktutveckling. Det har forskarna vid Umeå Plant Science center lyckats skrapa ihop. Och alla patent har samma härstamning.

– Vartenda patent kommer från banbrytande grundforskningsprojekt. Jag kan lägga artiklar från Science och Nature på ena sidan och patent på den andra, säger Ove Nilsson som är professor vid SLU.

Excellent grundforskning med tydlig näringslivskoppling och möjligheter att hitta säljbara tillämpningar är just det ett Berzelii centra ska ha, och Umeåforskarna får nu ett centra för skogsbioteknikforskning.

Där ska de utveckla produkter och processer för jord- och skogsbruket tillsammans med växtbioteknikföretaget Swetree Technologies och tre skogsbolag.

22 miljöer ville ha stöd

22 forskningsmiljöer sökte och fyra får Berzeliistöd. Det ger upp till 100 miljoner kronor totalt under tio år, från Vetenskapsrådet och Vinnova. Medverkande parter är med och finansierar så varje center får minst 170 miljoner kronor.
– Stödet fyller ett viktigt behov i forskarsamhället. Vetenskapsrådet och Vinnova kan genom Berzelii centra ge värdefull hjälp till grundforskning som kan komma till nytta i kommersiella tillämpningar, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Pär Omling.

Ett Berzelii centra bildas i Umeå. De övriga finns i Stockholm och Uppsala:

Vid Stockholms universitet ska kemister från olika områden samarbeta för att framställa nya, porösa material, så kallade zeoliter. De innehåller hålrum där mindre molekyler kan fångas in. Användningsområdet är stort och flera företag är med i samarbetet, bland andra Perstorp och Astra Zeneca.

I Uppsala ska universitetsforskare tillsammans med bland annat Astra Zeneca och GE Healthcare utveckla nya metoder att analysera neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimer, ALS och Parkinson. De ska också leta efter biomarkörer som kan användas för tidig diagnostik.

Stockholm Brain Institute vid Karolinska Institutet ska integrera expertis inom kognition, beräkningsmodeller och nervforskning för att få ökad förståelse av hjärnan. Det ska ge nya behandlingar av sjukdomar som ADHD, demens och schizofreni. Forskare från KI, KTH och universitetet ska samverka med bland andra Astra Zeneca, IBM och Elekta.
2006-09-27

Hur tar du reda på nya forskarrön från det natur- och teknikvetenskapliga området?