Webbfrågan
Ska Sverige satsa på kärnkraftsforskning?

69% 8% 22%
Antalet svar:86
Nästa nummer
Den 30 oktober

Vem blir det?
Vem blir ny forskningsminister?

Det får vi veta om lite drygt en vecka, när den nya borgerliga regeringen ska visas upp.

Flera löften till forskningen har dock redan presenterats, i alliansens valmanifest. De offentliga anslagen till forskning ska vara en procent av BNP. Energiforskningen ska öka och en havsmiljöstrategi utformas där Östersjön ska bli ett pilotområde för en gemensam förvaltningsstrategi.

Politiker är annars generellt inte särskilt intresserade av forskning, i alla fall inte om man ska tro en undersökning av föreningens Vetenskap och allmänhet som redovisas i detta nummer av Tentakel.

Enligt denna är det bara 21 procent av politikerna som tar del av forskningsresultat från det naturvetenskapliga och tekniska området innan de fattar politiska beslut. Och bara 33 procent läser på om resultat från det samhällsvetenskapliga och humanistiska området.

Föreningen Vetenskap och allmänhet har frågat 595 politiker aktiva på kommun- eller riksdagsnivå.

Tentakelmedarbetaren Pamela Werner har frågat de forskningspolitiskt ansvariga i riksdagens sju partier om hur de följer med i vad som händer på den naturvetenskapliga - tekniska forskningsfronten.

Svaren från fem av dem kan ni läsa i Tentakel. De resterande två partierna byter forskningspolitiskt ansvarig efter valet och det var vid detta nummers utläggning inte klart vilka de nya blir.

Nästa nummer av Tentakel kommer den 30 oktober. Då vet vi mer.

2006-09-25

Hur tar du reda på nya forskarrön från det natur- och teknikvetenskapliga området?