Webbfrågan
Ska Sverige satsa på kärnkraftsforskning?

69% 8% 22%
Antalet svar:86
Nästa nummer
Den 30 oktober

Valtider
Arne Johansson, huvudsekreterare Vetenskapsrådet.
De i somras beslutade Linnéstöden och andra ’forskningsmiljöstöd’ har startat en process på högskolorna där universitetsledningarna engagerar sig mer i det forskningsstrategiska tänkandet för den egna högskolan.

Uppgiften är inte bara att identifiera de redan starka miljöerna utan se hur man kan stödja verksamheter som kan växa fram till nya forskningsinriktningar och bli framtidens starka miljöer.

Alla dessa behöver förstås inte vara (eller ha aspirationer på att bli) stora forskningsmiljöer. Detta ligger också i linje med de nu ofta förekommande diskussionerna om profilering av universitet vad gäller ansvar för olika forskningsområden (och utbildningsområden).

Frågor inför nästa forskningsproposition...

På Vetenskapsrådet har förberedelserna för att ge underlag till nästa forskningsproposition påbörjats. Många är de frågor som skall belysas, inte minst kring karriärvägarna på högskolorna och hur forskningsråden på bästa sätt skall kunna samverka med högskolorna för att hela systemet skall fungera.

I de flesta av våra forskningsområdesutvärderingar som gjorts av internationella paneler de senaste åren har det framförts stark kritik har mot den nuvarande tjänstestrukturen och finansieringsmodellerna för anställningarna på universiteten.

...och för den nya regeringen

Frågorna kring avvägningen av stöd till starka forskningsmiljöer och till individuella forskarinitierade projekt är en av de riktigt aktuella frågorna, speciellt i ljuset av att de olika finansiärerna nu tillsammans har 78 större forskningsmiljöstöd löpande och ytterligare fyra är på väg med de snart beslutade Berzelii centra.

Frågan om ökat fakultetsstöd, eventuellt i någon kvalitetsstyrd form, är också en högaktuell fråga för den nya regeringen.

I dessa valtider har också elektorsförsamlingens valberedningar startat sitt arbete för att ge förslag till de nya ämnesråden och Vetenskapsrådets styrelse som skall väljas i november och börja sitt arbete i januari 2007.

2006-09-25

Hur tar du reda på nya forskarrön från det natur- och teknikvetenskapliga området?