Webbfrågan
Ska Sverige satsa på kärnkraftsforskning?

69% 8% 22%
Antalet svar:86
Nästa nummer
Den 30 oktober

Årets ansökningar under lupp
Just nu bedömer ämnesrådens beredningsgrupper bidragsansökningar, främst efter vetenskaplig kvalitet och sökandes kompetens.
Inom naturvetenskap och teknikvetenskap är det drygt 2200 ansökningar som synas och bedöms i 21 beredningsgrupper.

– Varje ansökan bedöms av minst tre granskare. För att få en bra kalibrering mot internationella forskningsfronter och en hög grad av öppenhet i processen använder vi oss också av internationella experter både som externa granskare och som  ledamöter i beredningsgrupperna, säger Jonas Björck, gruppchef vid ämnesgruppen för naturvetenskap och teknikvetenskap.

Beslut i oktober/november

Beredningsgruppernas bedömningar och prioriteringar blir underlag till det beslut som ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap tar den 8-9 november. Ämnesrådet beslutar då totalt om bidrag till forskningsprojekt för cirka 970 miljoner kronor.

Beslutet för postdoktoranställningar och – stipendier tas den 24 oktober.

Nya satsningar

Två nya satsningar i årets ansökningsomgång är pengar till hållbar utveckling med fokus på klimatforskning, som är ett samarbete med Vinnova, Formas och Rymdstyrelsen, samt energiforskning, en utlysning i samarbete med Energimyndigheten.

– Det är glädjande att vi har flera samarbeten med andra forskningsfinansiärer på gång som innebär gemensamma ansträngningar inom angelägna områden. Förutom de som ämnesrådet tar beslut om i november är det snart sista ansökningsdatum för en ny utlysning inom medicinsk teknik som är ett samarbete med Vinnova och Stiftelsen för strategisk forskning, säger Jonas Björck.

– I årets beredningsarbete pågår också en större betoning och bevakning av jämställdhetsaspekten, säger han.
2006-09-25

Hur tar du reda på nya forskarrön från det natur- och teknikvetenskapliga området?