Webbfrågan
Ska Sverige satsa på kärnkraftsforskning?

69% 8% 22%
Antalet svar:86
Nästa nummer
Den 30 oktober

Två unga toppforskare får 20 miljoner
Foto: Staffan Claesson
Örjan Carlborg...

Foto: Tommy Westberg
... och Anna Qvarnström är lyckliga mottagare av EURYI-priset, en miljon euro var i fem år.
Två svenska forskare, Anna Qvarnström och Örjan Carlborg finns bland de 25 unga toppforskarna från hela världen som får EURYI-priset, totalt en miljon euro var under fem år.
– Det känns skönt att kunna koncentrera sig på forskningen framöver och att tvärvetenskapen fått ett erkännande, säger Örjan Carlborg.

De båda svenska forskarna kommer från Uppsala universitet, där Anna Qvarnström är docent i zooekologi vid evolutionsbiologiskt centrum och Örjan Carlborg är docent vid centrum för bioinformatik.

Anna Qvarnström studerar hur nya arter uppstår och varför det ofta blir problem om olika arter parar sig med varandra.

Örjan Carlborgs forskning rör våra gener och hur de samspelar för att styra egenskaper som till exempel tillväxt, aptit, fetma och immunförsvar.

Tvärvetenskap

Hans forskning är tvärvetenskaplig och inkluderar såväl statistik, genetik som beräkningsvetenskap.
– Det här är ett viktigt erkännande av ett unikt och världsledande tvärvetenskapligt forskningsprogram i Uppsala. Många forskare vid Uppsala universitet och SLU har satsat både tid och pengar på att bygga upp detta under flera år, så det känns väldigt bra att få detta pris som synliggör detta arbete, säger Örjan Carlborg.

Tävling i sexton länder

Det är forskningsråd i 16 länder som utlyser European Young Investigator, EURYI . Ett krav för att få söka är att det gått minst två och högst åtta år sedan disputationen. Syftet är att göra det möjligt för forskarna att bygga upp egna forskargrupper vid institutioner i Europa.

EURYI-bidraget har delats ut sedan år 2004. Formas och Vetenskapsrådet är de två finansiärer som står bakom den svenska satsningen i år. Det är andra gången som Sverige medverkar.

Nu är det redan dags för nästa ansökningsomgång av EURYI Awards. Ansökningshandlingar till utlysningen finns på Vetenskapsrådets webbplats.
2006-09-25

Hur tar du reda på nya forskarrön från det natur- och teknikvetenskapliga området?