Webbfrågan
Ska Sverige satsa på kärnkraftsforskning?

69% 8% 22%
Antalet svar:86
Nästa nummer
Den 30 oktober

Unescoprofessur till Chalmers
Foto: Jan-Olof Yxell
John Holmberg, Unescoprofessor i lärande för hållbar utveckling.
Grattis, John Holmberg, professor i fysisk resursteori vid Chalmers, som blir Sveriges första Unescoprofessor i lärande för hållbar utveckling.
– Tack. Det ska bli jättekul och är naturligtvis en stor ära.

Vad är en Unescoprofessur?

– Det är en professur inom FN:s organ Unesco och ingår i ett Unesco-nätverk. Sedan tidigare finns två Unescoprofessurer i lärande för hållbar utveckling, en i Kanada och en i Tyskland.

Varför satsar Unesco på lärande för hållbar utveckling?

– Ska vi klara av att ställa om världen så att tio miljarder människor kan leva väl här utan att fördärva naturbasen är det i mycket en fråga om lärande. Därför bestämdes vid FN-konferensen om miljö och utveckling i Johannesburg 2002 att satsa på lärandet.

Vad ska du göra?

– Jag ska arbeta med lärande på universitetsnivå. Inga studenter lämnar Chalmers utan att ha läst minst en fem veckor lång kurs i hållbar utveckling. Chalmers är ett bra exempel på hur man kan arbeta med lärande för hållbar utveckling på universitetsnivå och det exemplet ska jag sprida till andra håll i världen.

Berätta vad din egen forskning handlar om!

– Jag har tidigare bland annat tagit fram fyra systemvillkor som brukar användas för att karakterisera en hållbar utveckling. Idag är inriktningen hur man ska använda energin effektivare, vilket är det enklaste sättet att minska växthuseffekten. Och eftersom det idag inte finns några stora aktörer som jobbar med att sälja in energieffektivitet, till exempel till Kina, har forskare och myndigheter ett stort ansvar.  


Namn: John Holmberg.
Ålder: 43 år.
Yrke: professor och föreståndare för avdelningen för fysisk resursteori på Chalmers.
Familj: Två söner, 12 och 15 år.
Bor: Kungälv, två mil norr om Göteborg.
Intressen: Segling och natur.
Övrigt: Kallar sig ”possibilist”, det vill säga en person som ser att det finns fullt med möjligheter som kräver vilja och arbete för att genomföras.
2006-09-25

Hur tar du reda på nya forskarrön från det natur- och teknikvetenskapliga området?