Webbfrågan
Ska Sverige satsa på kärnkraftsforskning?

69% 8% 22%
Antalet svar:86
Nästa nummer
Den 30 oktober

Barn skådar i framtiden
Foto: Patrik Agemalm (Illustration)
Hur kommer vi att bo, äta och förflytta oss i framtiden? Det är centrala frågor i projektet Barn ser på framtiden. I mitten av oktober hålls en tävling för barn där priset är en resa till Vetenskapsfestivalen.
Projektet, som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien IVA och Vetenskapsrådet, har pågått sedan 2001. Nu finns också skolutvecklingsprogrammet naturvetenskap och teknik för alla, NTA, med i samarbetet.

Syftet är dels att lära om hur barn, 10-12 år, tänker om teknik och vetenskap i morgondagens samhälle, dels att inspirera lärare och elever att lära mer om teknik.

– Sveriges utveckling och framtida välstånd är beroende av hur dagens barn väljer att studera och arbeta, liksom av deras föreställningar och förhoppningar om framtiden. Barns tankar om framtiden är viktiga att ta del av, dels ur demokratisk synpunkt, dels ur pedagogik- och utbildningssynpunkt, säger Johan Schuber, projektledare vid IVA.

Inspiration för lärare

Vetenskapsrådet och IVA har tagit fram en lärarhandledning för att inspirera skolan att ta upp frågor om framtid och teknikutveckling och producerat en utställning som turnerar på landets science centers.

Dessutom arrangeras en återkommande tävling med prisutdelning vid Vetenskapsfestivalen. Tävlingen startar i mitten av oktober och kommer att ha kampanjsajten www.framtida.nu

Samarbete

Under det kommande året kommer arbetet med skolan att vidareutvecklas. Lärarhandledningen kommer att ingå i NTA:s skolmaterial.

Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien står bakom skolutvecklingsprogrammet NTA. För närvarande används skolmaterialet av naturvetarlärare i 57 kommuner med 50 000 elever.

– Barn ser på framtiden kan förstärka teknikdelen i NTA och stimulera till ökad ämnesintegration. Jag ser samarbetet som mycket positivt, säger Johan Schuber.
2006-09-25

Hur tar du reda på nya forskarrön från det natur- och teknikvetenskapliga området?