Webbfrågan
Ska Sverige satsa på kärnkraftsforskning?

69% 8% 22%
Antalet svar:86
Nästa nummer
Den 30 oktober

Nya ledamöter i Vetenskapsrådet 2007
Nu har landets universitet och högskolor valt de elektorer som i höst ska utse ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd.
Den 20 juni hade universiteten och högskolorna utsett 165 elektorer och lika många ersättare. Den 14 september hade de forskarvalda elektorerna sitt första möte. Då utsågs fyra valberedningar, en för val till styrelsen och en för varje ämnesråd. Den 15 november äger valet rum.

Treåriga förordnanden

Ledamöterna till styrelsen och ämnesråden utses på tre år, vilket kan förlängas med ytterligare tre år. I ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap finns det fyra personer som suttit i sex år och alltså inte är valbara för den kommande perioden. Det är Holger Rootzén, Petter Minnhagen, Anders Tunlid och Lars Nielsen.

– Det är många krav som ska tillfredställas när man utser nya ledamöter. Förutom att kompetensmässigt täcka in ett stort vetenskapligt fält så handlar det om att ha ett ämnesråd med lika många män och kvinnor samt representation från hela landet, säger Arne Johansson, huvudsekreterare vid ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.
 
Fotnot: Ledamöterna till Vetenskapsrådets styrelse och de tre ämnesråden utses dels av regeringen, dels av forskarna genom elektorer. Valen av ledamöter till kommittéerna för forskningens infrastruktur (KFI) och utbildningsvetenskap (UVK) utses av Vetenskapsrådets styrelse.
2006-09-25

Hur tar du reda på nya forskarrön från det natur- och teknikvetenskapliga området?