Webbfrågan
Ska Sverige satsa på kärnkraftsforskning?

69% 8% 22%
Antalet svar:86
Nästa nummer
Den 30 oktober

"Vi känner en stor frustration"
Artikelförfattarna Owe Orwar, Eva Malmström, Lars Kloo, Magnus Nydén, István Furó, Bo Albinsson och Peter Somfai.
Idag hörs ofta en vacker politisk retorik om Sverige som ledande kunskaps- och forskningsnation, och att vår enda chans att återförsäkra välfärd i framtiden är att ha världens bäst utbildade medborgare.

I verkligheten var våra makthavande politiker hittills inte beredda att betala vad det kostar. Och i realiteten halkar vi efter andra länder.

I radioprogrammet P1 Kaliber rapporterades för en tid sedan att en stor majoritet av tillfrågade svenska professorer mår dåligt, är desillusionerade och uppgivna och ser sin akademiska frihet och ekonomiska säkerhet tyna bort i en tillvaro som är lika grotesk som förskräckande – de beskriver sitt jobb som ”prostitution”, och universiteten som ”forskarhotell” med ”franchiseverksamhet”.

Följande fem huvudskäl kan identifieras som källan till problemen:

Friserade siffror

Från tidigare utbildningsministrar hördes ofta att Sverige är bland de länder som satsar mest på forskning och utveckling. Men även om Sverige som land satsar mycket på forskning och utveckling, görs de mesta satsningarna inom företagen.

Siffror på fyra procent av BNP anges ofta som totalsatsningens storlek, men mindre än en procent eller något över 20 miljarder kronor, kommer från staten! Summan har i princip varit oförändrad de senaste 5-6 åren. Det är inget världsrekord utan motsvarar knappt genomsnittet i OECD-sammanhang.

Dyra hyror

Den andra är att staten inte bara ger utan också tar. Helstatliga Akademiska Hus  som förvaltar och hyr ut lokaler till de flesta svenska universitet tar ut vad man kallar marknadshyror.

I verkligheten är det monopolhyror. Universiteten kan inte flytta, inte bara eftersom lokaler med den önskvärda blandningen av föreläsningssalar och forskningslaboratorier är svår att hitta, utan också eftersom staten bestämmer var universiteten ska ligga.

Akademiska Hus hade 2005 tre miljarder i driftsöverskott vilket motsvarar ungefär hela Vetenskapsrådets budget.

För många ska dela på kakan

Under de senaste 10-15 åren har antalet studenter på svenska universitet och högskolor nästan fördubblats , vilket dränerar resurserna. Staten har dessutom bestämt sig för att det bästa sättet att lyfta Sverige som kunskapsnation är att etablera universitet i nästan varje större stad.

Naturligtvis skapas inte ett universitet genom politisk vilja utan genom resurser. Det kostar, och det kostar extra mycket i början för att skapa ett nytt universitet!

Fler adminstratörer

En fjärde komponent är att universiteten de senaste åren fått fler uppgifter. Vi måste verka för jämställdhet, följa arkivlagen och så vidare. Varje sådan ambition leder dock till att administratörer måste anställas och försörjas av högskolan. Parallellt har tekniker och laboratorieingenjörer i praktiken försvunnit .

Allmän resursbrist

Den femte faktorn är att den beskrivna situationen leder till en allmän resursbrist. Hela den svenska forskarvärlden är idag i desperat jakt på resurser. Tiden vi spenderar på att sammanställa, skriva och sedan utvärdera ansökningar, samt rapportera till en flora av olika finansiärer kan idag vara mer än tiden vi forskar!

Ett exempel: om vi antar att det tar en till två veckor att skriva en ansökan till Vetenskapsrådet kan den totala kostnaden för att skapa de typiskt ca 5000 ansökningarna per år uppskattas till 100-200 miljoner kronor. Detta är inte obetydligt i jämförelse med det totala utdelade forskningsstödet på ca 2 500 miljoner.

Förr, när den svenska regeringen inte misshushållade med landets intellektuella resurserer, lade den tidens forskare en stor del av grunden för vår moderna och – med handen på hjärtat – höga materiella livskvalitet.

Vi känner idag unisont en stor frustration över att inte få ge en liknande gåva till våra barn och kommande generationer i detta land och hoppas på förändring.

Fotnot: Detta är en nedkortad version av debattinlägget. Hela inlägget kan läsas här.
2006-09-25

Hur tar du reda på nya forskarrön från det natur- och teknikvetenskapliga området?