Webbfrågan
Ska Sverige satsa på kärnkraftsforskning?

69% 8% 22%
Antalet svar:86
Nästa nummer
Den 30 oktober

Politiker läser inte natur- och teknikvetenskap
Foto: Alan Stone
Barbro Åsman deltar i ett experiment vid världens mest kraftfulla accelerator, Tevatronen, vid Fermilab utanför Chicago. Här i kontrollrummet som experimentet styrs ifrån.
Bara 21 procent av politikerna tar del av resultat från det natur- och teknikvetenskapliga forskningsområdet innan de fattar beslut. Det visar en undersökning från Synovate Temo.
Politiker är positiva till forskning. 78 procent tror till exempel att forskning inom tio år kan bidra till att klimatförändringarna bromsas.

Nästan lika många tycker att teknik och naturvetenskap påverkar samhällsutvecklingen. Men det betyder inte att de följer med i vad som händer på området.

Bara 21 procent av politikerna tar del av resultat från det natur- och teknikvetenskapliga forskningsområdet innan de fattar beslut. För humaniora och samhällsvetenskap är siffran 33 procent.

Inte förvånande

– Det är viktigt att politiker är allmänbildade så de kan fatta rätt beslut inom forskningspolitik och till exempel i energifrågor. Att bortåt 20 procent av politikerna i undersökningen betraktar astrologi som en vetenskap visar på behovet av allmänbildning, säger Barbro Åsman, som är professor i partikelfysik vid Stockholms universitet och ledamot i forskningsberedningen.

– Men jag är inte förvånad. Resultat från det samhällsvetenskapliga området är oftare relevanta för politiska frågor och fler högutbildade är utbildade inom detta område.

– Egentligen är det konstigare att bara 33 procent tar del av resultat inom humaniora och samhällsvetenskap, säger hon.

Mer forskningsinformation

Barbro Åsman har som ledamot i forskningsberedningen en unik möjlighet att träffa politiker.

– Tyvärr slutar det oftast med att vi pratar om att forskningen behöver mer pengar. Men vi är rörande överens om att det behövs mer forskningsinformation, säger hon.

Det är en uppfattning som delas också av politikerna i undersökningen, där tre av tio tycker att forskare borde kommunicera mer med allmänheten om sin forskning. 

595 politiker har svarat

Undersökningen bygger på intervjuer med 595 riksdagsledamöter och kommunpolitiker. Den har gjorts på uppdrag av den ideella föreningen Vetenskap och allmänhet och finansierats av bland andra Vetenskapsrådet.

Rapporten ”Politik och vetenskap/Vetenskap & Allmänhets politikerstudie i korthet” VA-rapport 2006:5 finns att läsa fem röster där ansvariga för forskningsfrågor i fem riksdagspartier håller sig uppdaterade om nya rön från teknik- och naturvetenskaplig forskning.  

Fotnot: Vetenskapsrådet drar under senhösten igång ett projekt för att förbättra kommunikationen mellan forskare och riksdagsledamöter. Politikerna kommer att få möjlighet både att få snabba och tillförlitliga svar på faktafrågor via e-post, dels träffa forskare för diskussioner i olika aktuella ämnesområden.
2006-09-25

Hur tar du reda på nya forskarrön från det natur- och teknikvetenskapliga området?