Webbfrågan
Ska Sverige satsa på kärnkraftsforskning?

69% 8% 22%
Antalet svar:86
Nästa nummer
Den 30 oktober

Lysande forskning gav årtusendets pris
Foto: Randy lamb, UCSB
Blå lysdioder, LED, ger en mängd nya möjligheter. Bland annat kan man framställa ljus i vilka färger som helst med LED, inklusive vitt ljus för belysning. Ultravioletta ljusdioder kan användas för att rena vatten.

Foto: Randy lamb, UCSB
Den japanske forskaren Shuji Nakamura är den andre mottagaren av ”Millenium Technology Prize”, det finska teknikpris som vill bli ett Nobelpris för teknik.
Lysdioder, LED, kan bli en billig och effektiv ljuskälla där det inte finns elnät. Storstäderna får bättre trafiksignaler och informationstavlor. Nu har den japanske forskaren Shuji Nakamura fått Millenniumpriset för sina upptäckter kring lysdiodbaserat ljus och blå laserteknik.
”Millennium Technology Prize” är ett finskt pris som vill etablera sig som ett Nobelpris för teknik. Priset går till ny teknik som anses ha förbättrat många människors livskvalitet.

I västvärlden skulle man kunna spara energi motsvarande över hundra nya stora kraftverk de närmaste 20 åren om man bytte till lysdiod- belysning.

Blå laser, även den baserad på LED-teknik, ger effektivare lagring av information, något som kommer att utnyttjas i nästa generation dvd-spelare.

Shuji Nakmuras genombrott inom tekniken gjordes i Japan under 1990-talet och har redan fått stor betydelse för utvecklingen av ny teknik. Betydelsen kan komma att bli än större i framtiden.

– En del av mina prispengar (totalt cirka 9,3 miljoner kronor) kommer jag att donera till belysningsprojekt i utvecklingsländer, berättade Shuji Nakamura i samband med prisutdelningen.

Ny kristalliseringsteknik

Under presskonferensen fick han frågan varför han på 1990-talet valt att arbeta med galliumnitrid, som då ansågs omöjligt att skapa bra kristaller av. Svaret kom med ett något generat skratt.

– Jag ville publicera forskningsrapporter för att få min doktorsgrad, berättade Shuji Nakamura. Jag tyckte det borde gå lättare om jag valde ett område som få arbetade inom. Jag valde galliumnitrid.

För att lyckas behövde Nakamura en ny kristallisationsteknik, och han lyckades också utveckla en sådan. Därmed kunde han ta fram kristaller av högre kvalitet, och blå och gröna lysdioder blev möjliga. Patenten baserade på denna teknik har värderats till mellan tre och fyra miljarder kronor.

Våga vara annorlunda

Shuji Nakamura betonade att svaren på många av de viktigaste framtidsfrågorna kräver just att forskare vågar satsa på udda projekt.
– När jag höll på med försöken att ta fram kristaller av galliumnitrid, blev jag under flera år anklagad av kollegor och chefer för att hålla på med rena dumheter. I sådana lägen måste man som forskare våga lita på sina egna idéer. Det är som att spela i Las Vegas! Oddsen är ofta dåliga, men människor försöker ändå! Och ibland vinner de väldigt mycket.

Fotnot: Läs mer  om The Millenium Technology Prize och Shuji Nakamura på www.millenniumprize.fi
2006-09-25

Hur tar du reda på nya forskarrön från det natur- och teknikvetenskapliga området?