Webbfrågan
Ska Sverige satsa på kärnkraftsforskning?

69% 8% 22%
Antalet svar:86
Nästa nummer
Den 30 oktober

Linnépengar regnar över Lund
Foto: Kennet Ruona
Lunds universitet får Linnéstöd till åtta forskningsmiljöer.

Foto: Kennet Ruona
Göran Bexell, rektor vid Lunds universitet, tycker det är bra med ett långsiktigt forskningsstöd.
Lund kammade hem storkovan när Linnéstöden delades ut och fick hela åtta av 20 Linnéstöd. Och universitetet har lyckats bra även i tidigare liknande utlysningar. Vart femte stöd till starka miljöer har hamnat här.
Det är inte första gången Lunds universitet lyckas få stöd till starka miljöer. Det har fått totalt 16 stycken, sex fler än tvåorna Chalmers och KTH.

– Vi har åtta fakulteter och många skickliga forskare i en mångfald av ämnen. Dessutom arbetar vi över fakultets-, institutions- och ämnesgränser, säger Göran Bexell, rektor vid universitetet.

Några speciella tips att dela med sig av, som hur en ansökan ska se ut, har han inte.

Fick söka mest

Lärosätena fick söka pengar i proportion mot mängden forskningsintäkter och Lund, som är det universitet som har mest forskning, fick söka mest.

Internationella granskare har sedan bedömt vilka av de mer än hundra Linnéansökningar som kom in som ska få stödet, totalt drygt 140 miljoner årligen i tio år.

Tilldelningen är ojämnt fördelad. Lund fick stöd till åtta miljöer, Stockholms universitet, KTH och KI till två var, och Chalmers, SLU samt universiteten i Linköping, Umeå, Göteborg och Uppsala stöd till en miljö var. Sammanlagt får 20 miljöer stöd.

Tvingas prioritera

Jämn fördelning är dock inte målet för Linnéstödet. Det är i stället att förbättra stödet till den forskning som har högst kvalitet och kan konkurrera internationellt. Högskolorna har dessutom tvingats prioritera forskningsområden.

Bidragsformen är bra, tycker Göran Bexell.
– Det är ett långsiktigt stöd, tio år. Det är också bra att det går till miljöer och inte till enskilda forskare och att det är kvalitet som bedöms och inget annat. Den internationella kvalitetsgranskningen är viktig för forskningens status i Sverige, säger han.

Flera satsningar på starka miljöer

Linnéstödet är ett samarbete mellan forskningsrådet Formas och Vetenskapsrådet, som bägge delade ut pengar till så kallade starka miljöer också i fjol.

Andra statliga finansiärer har gjort liknande satsningar. Sammantaget är det 79 miljöer som sedan 2002 fått stöd i någon av dessa. Merparten finns vid etablerade universitet. Lund har fått stöd till 16 miljöer, KTH och Chalmers till tio samt KI och Linköpings universitet åtta.

Nytt Linnéstöd 2007

I dagarna offentliggörs vilka högskolor som får del av ytterligare en liknande satsning, Berzelii Centra. Upp till fyra centra ska byggas upp, för excellent grundforskning med kommersialiseringsmöjligheter. Bakom stödet finns Vinnova och Vetenskapsrådet.

Nästa utlysning för Linnéstödet kommer 2007. Innan dess ska formerna för utlysningen utvärderas. Det arbetet har redan påbörjats.
2006-09-25

Hur tar du reda på nya forskarrön från det natur- och teknikvetenskapliga området?