Webbfrågan
Ska Sverige satsa på kärnkraftsforskning?

69% 8% 22%
Antalet svar:86
Nästa nummer
Den 30 oktober


Hur tar du reda på nya forskarrön från det natur- och teknikvetenskapliga området?