Webbfrågan
Ska Sverige satsa på kärnkraftsforskning?

69% 8% 22%
Antalet svar:86
Nästa nummer
Den 30 oktober

Foto: EFDA-JET
Intresse för kärnenergi och forskning ökar nu snabbt, efter att området i flera år varit nästan bortglömt. I Sverige har den omstridda tankeförbudsparagrafen avskaffats. Och vid KTH startar en ny utbildning i kärnenergiteknik.
 
Foto: Kennet Ruona
Lunds universitet kammade hem åtta av 20 Linnéstöd i årets utlysning. Det är inte första gången universitetet skördar framgångar. Vart femte, 16 av totalt 79 stöd till starka forskningsmiljöer, har hamnat här.
 
Tillfälliga bindningar mellan molekyler gör såväl att cement stelnar som att DNA packas i kromosomerna. Nu ska tio kemiforskare i Lund studera bindningarna närmare. Läs mer, och se en kortfilm här.
Nya material, hjärnans sjukdomar, nya diagnosmetoder och skogsbioteknik. Det är forskningsområdena i de fyra miljöer som under tio år får stöd som Berzelii centra. Excellent grundforskning med stark näringslivskoppling är kravet.
 
 
Foto: SLU
Nu startar ett nytt fiberforskningscentrum vid KTH, med inspiration hämtad från naturen. Forskarna ska härma naturens sätt att tillverka växtfibrer för att ta fram nya material och produkter.
 
Den japanske forskaren Shuji Nakamura har fått Millenniumpriset för sina upptäckter kring lysdiodbaserat ljus och blå laserteknik. Upptäckterna kan bland annat ge billigt och effektivt ljus där det inte finns elnät.
Bara 21 procent av politikerna tar del av resultat från det natur- och teknikvetenskapliga forskningsområdet innan de fattar beslut. Det visar en undersökning från Synovate Temo.
 
 
Foto: Patrik Agemalm (Illustration)
Hur kommer vi att bo, äta och förflytta oss i framtiden? Det är centrala frågor i projektet Barn ser på framtiden. I mitten av oktober hålls en tävling för barn där priset är en resa till Vetenskapsfestivalen.
 
Foto: Jan-Olof Yxell
Grattis, John Holmberg, professor i fysisk resursteori vid Chalmers, som blir Sveriges första Unescoprofessor i lärande för hållbar utveckling.
 
Två svenska forskare, Anna Qvarnström och Örjan Carlborg finns bland de 25 unga toppforskarna från hela världen som får EURYI-priset, totalt en miljon euro var under fem år.
Borttagning av is från flygplansvingar och en ny formel för pingisbollens kurva i luften.
Det var några av de projekt som belönades vid European Union Contest for Young Scientist.
 
 
Just nu bedömer ämnesrådens beredningsgrupper bidragsansökningarna. Inom natur- och teknikvetenskap jobbar 21 grupper med drygt 2200 ansökningar.
Nu har landets universitet och högskolor valt de elektorer som i höst ska utse ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd.
 
 

Hur tar du reda på nya forskarrön från det natur- och teknikvetenskapliga området?