Webbfrågan
Har du någon gång funderat på att hoppa av den akademiska karriären på grund av dåliga anställningsförhållanden?

86% 3% 10%
Antalet svar:152
Nästa nummer
Den 25 september

5 röster
Från den 1 juli 2007 skärps LAS. 14 månader hos samma arbetsgivare ger fast jobb.
Vad innebär det för ditt lärosäte?
answerAuthor
– Vi tycker det är bra med en ökad tydlighet när det gäller tidsbegränsade anställningar. Vår prorektor Ann Numhauser-Henning utreder just nu på regeringens uppdrag frågan om bland annat de visstidsanställdas situation vid universitet och högskolor. Jag tycker dock att 14 månader är en alltför kort tid för att leda till fast anställning. Det borde snarare vara uppemot 30 månader. En konsekvens av den nya lagen kan också bli fler uppsägningar vid universiteten. Om vi ska vara tydligare när vi anställer någon, måste vi även vara klara över när en anställning bör upphöra.


answerAuthor
– Om lagen blir verklighet kommer vi att vara mycket mer restriktiva med att anställa forskare. Den nya lagen är helt inkompatibel med hur forskningsfinansiering bedrivs i Sverige. Vi anställer ofta personer för särskilda forskningsprojekt under en begränsad tid. Dessa anställningar bekostas av extern finansiering, till exempel från Vetenskapsrådet. Det skulle vara helt omöjligt att erbjuda fasta tjänster till alla som kommit upp i 14 månader. Nu ska visserligen utbildningsdepartementet utreda vilka konsekvenser den nya anställningsformen skulle få för universitet och högskolor. Men det är ett mycket underligt förfarande att införa lagen först och sedan utreda frågan.


answerAuthor
– Lagen innebär att dagens akademiska system kommer att kullkastas. Den nya formen av visstidsanställningen förutsätter att alla tjänster bekostas av fakultetsanslagen. Men i verkligheten bekostas våra visstidsanställningar av externa finansiärer. Det är alltmer uppenbart av skaran av ”icke-fakultetstjänster” har vuxit snabbt. På Karolinska institutet har vi identifierat den karriärväg som finns för våra unga forskare, från doktorand, över forskarassistent till seniorforskare och en eventuell lektorstjänst. Vi vill att karriärstegen ska vara tydliga och transparanta, eftersom det är ytterst få som kan göra en karriär inom universitetet. Tjänsterna ska tillsättas i konkurrens, ingen kan vara garanterad anställning. Det som också är oklart med den nya lagen är om man kan tillgodoräkna sig visstidsanställning ska gälla retroaktivt.


answerAuthor
– Den nya lagen är inte förenlig med den nya karriärväg som vi har infört på SLU. Vi arbetar med en struktur som bygger på tidsbegränsade anställningar upp till nivån forskarassistent. Sedan görs en noggrann utvärdering och prövning av vilka som ska erbjudas lektorstjänster. Vi har nyligen gått igenom en smärtsam omställning då vi tvingades säga upp tio procent av personalen. Vi vill ha konkurrens om de fasta tjänsterna och erbjuda jobben till dem som verkligen är bäst lämpade. Det rimmar illa med en lag som innebär att man automatiskt skulle få en fast tjänst efter att ha varit anställd en viss period.


answerAuthor
– Vi står så att säga med en fot i båda läger. Vi vill kunna erbjuda bra karriärvägar och trygghet för våra unga forskare. Samtidigt som många av våra anställningar bygger på korta projekt finansierade med externa medel. Vi ser också att många unga forskare, särskilt kvinnor, hoppar av eftersom anställningsvillkoren är så osäkra. Men som det ser ut i dag finns inte resurser till att erbjuda alla projektanställda ett fast jobb. Ett annat problem är också att våra forskare anställs för speciella projekt och inte är utbytbara mot varandra.