Webbfrågan
Har du någon gång funderat på att hoppa av den akademiska karriären på grund av dåliga anställningsförhållanden?

86% 3% 10%
Antalet svar:152
Nästa nummer
Den 25 september

Tillfällig forskare?
Tillfälliga anställningar är inget ovanligt i journalistvärlden. Men journalister arbetar ofta i ett kort perspektiv. Vi ska lämna våra texter efter en dag, en vecka eller kanske en månad.

Det är ett tidsperspektiv en forskare inte kommer i närheten av. Men forskare, speciellt unga, är också en yrkesgrupp som har svårt att få fasta tjänster.

De hinner inte bli klara med det de påbörjat. Men det finns också andra problem. Det är till exempel inte lätt att låna pengar till en bostad om man inte har en fast inkomst.

Det här kan göra att unga forskarutbildade väljer bort en akademisk karriär. Och det kan ge svensk forskning problem i framtiden. Det har den ena internationella utvärderingen av svensk forskning efter den andra påpekat.

Nu ska tjänstestrukturen på universiteten utredas. Men redan nästa år ändras lagen om anställningsskydd. Efter 14 månader hos samma arbetsgivare får man fast jobb.

De universitetsledare Tentakel har frågat tror att det kan göra att det i framtiden blir ännu svårare för en forskare att få anställning.

Det här numret av Tentakel handlar mycket om tjänstestrukturen. Läs Petter Minnhagens inlägg i frågan. Missa inte heller debattinlägget av Bengt Nordén som skriver om ett annat ämne, kemi.

Nu gör Tentakel sommaruppehåll. Nästa nummer kommer i september.
Trevlig sommar!
2006-05-29