Webbfrågan
Har du någon gång funderat på att hoppa av den akademiska karriären på grund av dåliga anställningsförhållanden?

86% 3% 10%
Antalet svar:152
Nästa nummer
Den 25 september

Ha en skön forskningssommar!
Arne Johansson, huvudsekreterare Vetenskapsrådet.
Den för Stiftelsen för strategisk forskning, Vinnova och Vetenskapsrådet gemensamma utvärderingen av forskningen inom medicinsk teknik är slutförd och rapporten har just färdigställts.

Den innehåller många intressanta slutsatser om denna forskning men liksom de tidigare utvärderingarna av kondenserade materiens fysik och kvartärgeologi identifierar även denna utvärdering en hel del strukturella problem inom universitetsområdet, speciellt vad gäller karriärvägarna och externfinansieringen av anställningarna på universiteten.

Många tänkvärdheter

Dessa tre utvärderingar innehåller många tänkvärdheter som skulle kunna vara till nytta för de två nya statliga utredningar om universitetssystemet som Dan Brändström och Ann Numhauser Henning skall färdigställa till hösten 2007. Ja, även inför utformandet av den kommande forskningspropositionen finns här tänkvärt material framtaget av en bred uppsättning internationella experter från olika områden.

Tentakel tar sommarlov och återkommer i september men nyheterna kommer att fortsätta att strömma i detta område. I juni kommer den nya utlysningen inom 'Medicinsk teknik för bättre hälsa' och i slutet av juni tillkännages resultatet av den första ansökningsomgången för Linnéstöd (stöd till starka forskningsmiljöer).

Sommartider är också konferenstider för forskarna och Vetenskapsrådet är också med som medarrangör för en internationell klimatforskningskonferens som arrangeras här i Sverige under sommaren.
2006-05-29