Webbfrågan
Har du någon gång funderat på att hoppa av den akademiska karriären på grund av dåliga anställningsförhållanden?

86% 3% 10%
Antalet svar:152
Nästa nummer
Den 25 september

Färre ansökningar inom natur och teknik
Drygt 2200 ansökningar inom naturvetenskap och teknikvetenskap kom i år in till Vetenskapsrådet. Det är en minskning med nära 300 ansökningar jämfört med förra året.
Årets ansökningsomgång löpte smidigt. I och med att ämnesråden och kommittéerna hade olika sista ansökningsdagar blev det inte alls samma belastning på IT-systemet som tidigare år. Totalt inkom drygt 5400 ansökningar, varav drygt 2200 inom naturvetenskap och teknikvetenskap, vilket innebär en minskning med nära 300 ansökningar jämfört med förra året. Den största minskningen, procentuellt sett, har skett bland ansökningarna till de nationella postdoktoranställningarna och postdoktorstipendierna.

Stort intresse för energigrundforskning

– Även antalet ansökningar om projektbidrag har minskat, vilket delvis beror på den nya begränsningen med max två bidrag/ansökningar per forskare. En annan iakttagelse är att intresset för den nya satsningen på energigrundforskning varit översvallande, säger Arne Johansson, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap vid Vetenskapsrådet.

De inkomna ansökningarna granskas av sakkunniga experter under sommaren och sedan fortsätter berednings- och referensgrupper med det arbetet under hösten. Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap tar beslut 8-9 november, förutom för postdoktoranställningar och –stipendier som beslutas något tidigare.
2006-05-29