Webbfrågan
Har du någon gång funderat på att hoppa av den akademiska karriären på grund av dåliga anställningsförhållanden?

86% 3% 10%
Antalet svar:152
Nästa nummer
Den 25 september

Medicinteknisk forskning får mer pengar
Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskapsrådet och Vinnova gör en gemensam satsning på medicinteknisk forskning. Runt 75 miljoner kronor ska delas ut under fem år.
Högriskforskningen får för lite forskningsstöd. Samtidigt är det den som kan leda till nya, banbrytande upptäckter och stärka svensk forskning internationellt. Det konstaterar en ny utvärdering av medicinsk teknik som gjorts av Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskapsrådet och VINNOVA.
 
Nu har Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskapsrådet och VINNOVA beslutat om en särskild femårig satsning med betoning på nya inriktningar och tvärvetenskapliga samarbeten. Det är 15 miljoner kronor som ska delas ut per år från och med 2007. Bidragen delas först ut i en period på tre år, som efter utvärdering kan förlängas med ytterligare två år.
 
Sista ansökningsdag är 27 september. Mer information om satsningen kommer att finnas att läsa på finansiärernas hemsidor från mitten av juni.
2006-05-29