Webbfrågan
Har du någon gång funderat på att hoppa av den akademiska karriären på grund av dåliga anställningsförhållanden?

86% 3% 10%
Antalet svar:152
Nästa nummer
Den 25 september

KI-forskning toppar utvärdering
Foto: Anders Brahme
Med intensitetsmodulerad strålning kan strålfälten formas så tumören träffas av intensiv strålning medan omgivande känsliga organ skonas. Här bestrålas en prostatacancertumör (röd) med hög dos medan tarm (rectum) och urinblåsa (bladder) utsätts för lägre dos.

Anders Brahme är föreståndare för Forskningscentrum för strålbehandling.
De kombinerar strålbiologisk forskning med avancerad strålbehandling. På så sätt kan forskarna vid Forskningscentrum för strålbehandling effektivt behandla cancertumörer utan att skada omgivande friska vävnader och organ. Nu får forskningen toppbetyg i en internationell utvärdering.
Anders Brahme är expert på optimering av strålbehandling för tumörer. Tillsammans med sina medarbetare vid Forskningscentrum för strålbehandling vid Karolinska institutet har han utvecklat nya matematiska metoder som gör att man kan variera intensiteten i olika delar av strålfältet under behandling. Då kan tumördosen ökas samtidigt som normal vävnad skonas mer och behandlingen bli mer effektiv och ge mindre biverkningar.

– Med denna metod kan vi bota 48 procent av patienterna med en avancerad prostatacancer, jämfört med konventionell strålbehandling som botar 21 procent, säger han.

Bilddiagnostik och terapi

Metoden ska nu utvecklas så att behandlingen blir ett strå vassare. Det handlar om med hjälp av en så kallad Pet-CT-kamera (”världens bästa” med den hittills högsta upplösningen har precis installerats på Karolinska sjukhuset) studera små tumörer, före och efter strålbehandling.
– Sedan kan vi räkna ut hur tumören reagerat och hur dosen ska fördelas för att vi med hög sannolikhet ska bli helt av med tumören. Det gör att modern strålbehandlingsteknik blir nära nog en exakt vetenskap, säger Anders Brahme.

Forskning, industri och klinik samverkar

Han är sjukhusfysiker vid Karolinska sjukhuset och professor i medicinsk strålningsfysik. Dessutom är han föreståndare för forskningscentrumet, åtminstone i en dryg månad till.
Vid halvårsskiftet upphör det tioåriga bidraget från Vinnova till kompetenscentrumet.

– Det har varit mycket värdefullt. Vi har startat en process som framledes får leva sitt eget liv i samverkan mellan forskning, klinik och företagsamhet, säger han.

Fem företag

Forskningscentrumets arbete har nu fått toppbetyg av en internationell expertgrupp som granskat forskningen inom medicinsk teknik i Sverige. Nivån på forskningen är ”outstanding”, enligt utvärderingen, som också lyfter fram det tvärvetenskapliga sättet att arbeta, från grundläggande forskning till kliniska tillämpningar. Dessutom är forskarna duktiga på att kommersialisera sina resultat.

Fem nya bolag har bildats under de tio år forskningscentrumet funnits. Ett finns redan på börsen, Ray Search. Företaget gör mjukvara för optimering av stråldosering.

Hoppas få en jonaccelerator

– I framtiden kommer det säkert att ingå en jonaccelerator i vår behandlingsarsenal, säger Anders Brahme. Det skulle kunna innebära ännu bättre möjligheter att koncentrera strålning till tumören.
– Jonerna stannar kvar i tumören och ger en skarpare gräns till frisk normalvävnad och dessutom slås vanligen strålresistenta tumörer ut mycket effektivare.
– Det ger oss helt nya möjligheter till effektiv kurativ behandling. Vi närmar oss, och till och med passerar, kirurgins effektivitet, säger Anders Brahme. För de avancerade prostatatumörerna som nämndes ovan botas omkring 88 procent med koljonbehandling, säger Anders Brahme.

Kan bli lika bra som kirurgi

Han förklarar: Japanska forskare har behandlat 2800 patienter med jonstrålning och sett att den lokalt kan ta bort cirka 98 procent av alla små lungcancertumörer. Kirurgi, som länge ansetts som det mest effektiva sättet att avlägsna många tumörer, är mindre effektivt än koljoner för flera tumörlokalisationer, inte minst för elakartade mjukdelstumörer, sarkom.

De japanska forskarna finns vid en institution i Ciba norr om Tokyo. Anders Brahme har själv varit gästforskare där i flera perioder.
– Vi samarbetar med dem. De angriper problemet från en praktisk vinkel, vi är mer teoretiker och försöker förstå resultaten ur strålbiologisk synvinkel, säger han.

Jonterapistationer byggs nu på fyra platser i Europa, i Frankrike, Tyskland, Italien och Österrike.
– Vi hoppas få bygga en också här. Det kostar 700-800 miljoner kronor, men kostnaden sparar vi in på fem år i minskade sjukvårdskostnader.

Namn: Anders Brahme.
Yrke: Sjukhusfysiker vid Karolinska sjukhuset och professor i medicinsk strålningsfysik vid Karolinska institutet.
Ålder: 61 år
Familj: Särbo. Hustrun bor i Finland. Tre vuxa barn, två barnbarn.
Bor: Danderyd
Hobby: Snorkling, paddling, astronomi, arkeologi och egyptologi.
Övrigt: Har ett 30-tal patent. Grundare och delägare i fem bolag inom medicinsk teknik.

Fotnot: Läs också artikeln om utvärderingen av medicinsk teknikforskning i detta nummer.
2006-05-29