Webbfrågan
Har du någon gång funderat på att hoppa av den akademiska karriären på grund av dåliga anställningsförhållanden?

86% 3% 10%
Antalet svar:152
Nästa nummer
Den 25 september

”Satsa på ny medicinsk teknik!”
Foto: J Svensson, R Gårdhagen, T Länne, M Karlsson, Linköpings universitet
En patientspeicifik modell visar hur en partikel skulle transporteras vid en given tidpunkt i aortan. Svenska forskare är duktiga på medicinsk bildåtergivning.


Stina Gestrelius har varit observatör vid utvärderingen.
Svensk medicinsk teknik har en framgångsrik historia. Men om inte utvecklingen av ny teknik tar fart tappar vi den styrkan. Det anser en grupp internationella experter som utvärderat området.
Forskningen inom svensk medicinsk teknik hänger inte med. På vissa håll är den kvar inom de områden där forskningsfronten var för 25 år sedan.
 
Den skarpa kritiken kommer från en internationell expertgrupp som på uppdrag av Vinnova, Stiftelsen för strategisk forskning och Vetenskapsrådet utvärderat forskningen inom medicinsk teknikområdet. Expertgruppen har granskat 61 forskargrupper som under åren 1997 till 2005 fått stöd av någon av forskningsfinansiärerna.

Måste inkludera molekylärmedicin

Expertgruppen anser också att forskningen måste breddas och i högre grad inkludera molekylärmedicin. Annars blir det svårt att hänga med i den internationella konkurrensen.

– Sverige har haft ett gott rykte. Men vi har kommit lite i bakvattnet och det finns en stor risk att Sverige tappar sin traditionella styrka om vi inte gör något åt det, säger Stina Gestrelius, ledamot i Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknik, och observatör vid utvärderingen.

Brist på pengar till djärv forskning

– Problemet är finansieringssystemet, säger hon.

Enligt utvärderingen finns en brist både på långsiktighet och på medel för djärv och nyskapande forskning. Finansiärerna satsar inte tillräckligt på ny forskning med stor risk, med hög potential. Utvärderarna vill också se mer tvärvetenskap. Det är ofta där de banbrytande upptäckterna görs.

I stället läggs pengarna på vidareutveckling och förbättring av redan etablerad teknik.  

Vetenskapsrådet är en av forskningsfinansiärerna.
– För att fortsätta ligga i framkant så behövs strategiska insatser. Det arbetet inleder vi tre finansiärer nu med en gemensam utlysning i juni, säger generaldirektör Pär Omling.
– Expertpanelens rekommendationer kommer att påverka hur vi satsar, säger han.

Strålande forskning

Svensk medicinsk teknik har en historia kantad av framgångar. Svenska forskare är duktiga på bilddiagnostik, biosensorteknik, mikrosystem och viss biomaterialforskning. Det är svenska forskare som ligger bakom uppfinningar som ultraljudsdiagnostik, titanimplantat, pacemaker, njurdialys och strålknivar, som används världen över.

Och fortfarande bedrivs förstklassig forskning i Sverige. De internationella experterna lyfter till exempel fram den forskning som bedrivs vid Karolinska institutets forskningscentrum för strålbehandling. Forskningen är excellent och outstanding, enligt rapporten. Centrumet har också potential att kommersialisera forskningen, och ta fram säljbara produkter.

De berömmer också den utveckling som pågår i Linköping, där medicinare och ingenjörer vid Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering bland annat utvecklat ett program för studier av hjärtfunktioner.

Mer brobyggande krävs

Sådana exempel på tvärvetenskap och samarbete över disciplinerna är annars för få i svensk medicinsk teknisk forskning, enligt rapporten, som konstaterar att brobyggande mellan discipliner, biomedicin, klinik och teknik, är avgörande för den medicinska teknikens framtid. För utveckling inom regenerativ medicin bör man till exempel i högre grad satsa på ämnesövergripande samarbeten med stamcellsforskare.

Utvärderarna lyfter också fram vad flera tidigare utvärderingar pekat på, bristen på karriärvägar, särskilt för yngre forskare. De ser det som ett allvarligt hot mot framtida svensk forskning.

Fotnot: Läs också artikeln om Forskningscentrum för strålbehandling vid Ki i detta nummer.
2006-05-29