Webbfrågan
Har du någon gång funderat på att hoppa av den akademiska karriären på grund av dåliga anställningsförhållanden?

86% 3% 10%
Antalet svar:152
Nästa nummer
Den 25 september

Biologi är mest populärt
Molekylärbiologi är ett populärt forskningsområde. Antalet ansökningar inom området har ökat med 30 procent de senaste fem åren.
Biologi är populärt att forska i. Mest lockar molekylärbiologi, följt av cellbiologi, biokemi och terrestrisk ekologi. Det visar en sammanställning av natur- och teknikvetenskapliga ansökningar till Vetenskapsrådet 2001-2006.
Intresset för att forska inom molekylärbiologi har under de senaste fem åren ökat med cirka 30 procent. I alla fall bland bidragsansökningarna som kommit in till Vetenskapsrådet.

Vid en jämförelse av alla ansökningar inom området naturvetenskap och teknikvetenskap, som inkommit 2001-2005 är molekylärbiologi ett forskningsområde som ökat markant.

Molekylbiologi toppar listan

Förutom att det har skett en rejäl ökning av antalet ansökningar inom det specifika området, tillhör molekylärbiologi även den absoluta toppen med flest ansökningar inom naturvetenskap och teknikvetenskap hos Vetenskapsrådet.

I listan, ur vilken forskarna väljer tre områden som ligger närmast den egna forskningen i första-, andra- och tredjehand, finns 214 forskningsområden. Efter molekylärbiologi som toppar listan, kommer cellbiologi, biokemi, terrestrisk ekologi samt materialfysik med ytfysik. Vid jämförelsen som Vetenskapsrådet gjort är ansökningar från förstahandsval, andrahandsval samt tredjehandsval sammanräknade.

Neuroforskningen expanerar

Varför just molekylärbiologi ligger i topp kan det finnas flera anledningar till, enligt Brita Beije, forskningssekreterare på Vetenskapsrådet.

En anledning kan vara att det händer mycket inom biologin, till exempel har neuroforskningen expanderat mycket likaså stamcellsforskningen.

– Antagligen beror det dock till största delen på att molekylärbiologi idag ingår som en viktig del inom så många olika ämnesområden, säger Brita Beije.

Vid sammanställningen kan man även se en topp år 2002 vilken förklaras av att det var en extra utlysning i och med satsningen på Biologisk mångfald som gjordes det året.

2006-05-29