Webbfrågan
Har du någon gång funderat på att hoppa av den akademiska karriären på grund av dåliga anställningsförhållanden?

86% 3% 10%
Antalet svar:152
Nästa nummer
Den 25 september

Konkurrens ska vässa forskningen
Foto: Tommy Westberg
Etablerade universitet, som Uppsalas, konkurrerar med många nya universitet och högskolor om direktanslagen.

Foto: Jonas Bergström
Dan Brändström leder universitetsutredningen.
De statliga direktanslagen till universitet och högskolor ska räcka till många. Samtidigt ska både forskning och forskarutbildning vara av hög vetenskaplig kvalitet. En statlig utredning ska hitta en modell som får det att går ihop.
– Det är viktigt att den här utredningen kommit till stånd. Och jag är glad över att ha fått uppdraget.
Det säger Dan Brändström, vd för Riksbankens jubileumsfond och fram tills nu ordförande för Kungliga Vetenskapsakademiens forskningspolitiska utskott, som ska leda vad han sammanfattar som en ”universitetsutredning”.

Uppdraget är bland annat att föreslå hur anslagssystemet ska vara utformat för att främja forskningens kvalitet. Resurserna ska styras så att svensk forskning står sig i den ökande internationella konkurrensen. Det kräver att högskolorna prioriterar och profilerar sig, samarbetar närmare och gör en arbetsfördelning mellan lärosätena
– Vi måste hitta ett resurstilldelningssystem som är bra både för grundutbildning och forskarutbildning och skapa tillväxt med konkurrensmekanismer, säger Dan Brändström.

Direktanslag fördelas i konkurrens

Det kan bland annat handla om att fördela en del av de direkta anslagen (drygt tio och en halv miljarder kronor 2004) på samma sätt som externa medel, som delas ut i konkurrens efter vetenskaplig prövning.
– Vi måste kunna hävda oss i framtiden. Sverige är en bra forskningsnation och ska fortsätta att vara det, säger Dan Brändström.

Enligt utredningsdirektiven ska de mest framstående forskarna få förutsättningar att bedriva långsiktig forskning, i attraktiva miljöer. De konstaterar också att en bred forskningsbas är en förutsättning för att de mest framstående miljöerna ska utvecklas.

Färdigbyggt

Bakgrunden till utredningen är den snabba utvecklingen inom den svenska universitetsvärlden. I slutet av 1970-talet fanns tio lärosäten med forskarutbildning, varav sex universitet. I dag finns det en högskola eller ett universitet i varje län, sammantaget 14 universitet och 36 statliga högskolor.

Nu ska Forskningssverige profileras och konsolideras, det fastslog den forskningsproposition som lades fram i fjol. Därtill har det blivit dags för en översyn. Utredningen är ett tilläggsdirektiv till resursutredningen och ska bli klar i oktober nästa år.
2006-05-29