Webbfrågan
Har du någon gång funderat på att hoppa av den akademiska karriären på grund av dåliga anställningsförhållanden?

86% 3% 10%
Antalet svar:152
Nästa nummer
Den 25 september

”Forskare måste få moderna villkor”
Foto: J-O Yxell, Chalmers
Det ska bli enklare för forskare att få fast jobb.

Foto: Lunds universitet
Ann Numhauser-Henning ska leda utredningen.
Det krävs moderna anställningsvillkor för forskare. Det tycker forsknings- och kulturminister Leif Pagrotsky, som nu låter en utredning titta på universitetens befattningsstruktur. Målet är flera fasta jobb.
Dagens tjänstestruktur innebär problem. Uppemot en tredjedel av personalen vid universitet och högskolor är visstidsanställda, dubbelt så många som på arbetsmarknaden i övrigt. Dessutom missgynnas kvinnor i systemet, anser forsknings- och kulturministern. Män som doktorerat blir i dubbelt så stor utsträckning som kvinnor professorer.

Nu ska en undersökning som gjordes av Tentakel tidigare i år visade att antalet nyantagna doktorander vid de naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna minskat med 30 procent de senaste fyra åren. Om några år är det med andra ord färre forskare som slåss om de fasta tjänsterna.

Brist på tjänster

Bristen på tjänster har tidigare påpekats i olika sammanhang, bland annat i forskningspropositionen och i flera internationella utvärderingar av olika forskningsområden i Sverige. Senast är det expertpanelen bakom granskningen av medicinteknikforskningen i Sverige som påpekar att bristen på tjänster är ett bekymmer för återväxten i svensk forskning.

Nästa år införs dock förändringar i lagen om anställningsskydd som kommer att påverka möjligheterna till tidsbegränsade anställningar också på universitet och högskolor.
– De specialregler som avviker från lagen om anställningsskydd fortsätter visserligen att gälla, men utrymmet för tidsbegränsade anställningar måste nu ses över i LAS anda, säger Ann Numhauser-Henning.
2006-05-29