Webbfrågan
Har du någon gång funderat på att hoppa av den akademiska karriären på grund av dåliga anställningsförhållanden?

86% 3% 10%
Antalet svar:152
Nästa nummer
Den 25 september

Svensk medicinsk teknik har en framgångsrik historia. Men om inte utvecklingen av ny teknik tar fart tappar vi den styrkan. Det anser en grupp internationella experter som utvärderat området.
 
De kombinerar strålbiologisk forskning med avancerad strålbehandling. På så sätt kan forskarna vid Forskningscentrum för strålbehandling effektivt behandla cancertumörer utan att skada omgivande organ. Nu får de toppbetyg i en internationell utvärdering.
 
Det krävs moderna anställningsvillkor för forskare. Det tycker forsknings- och kulturminister Leif Pagrotsky, som nu låter en utredning titta på universitetens befattningsstruktur. Målet är flera fasta jobb.
De statliga direktanslagen till universitet och högskolor ska räcka till många. Samtidigt ska både forskning och forskarutbildning vara av hög vetenskaplig kvalitet. En statlig utredning ska hitta en modell som får det att går ihop.
 
 
Foto: Leif W, Stockholms Marina Forskningscentrum
Östersjön är ett ekosystem med få arter. Men att förstå vad som händer i det unika innanhavet är ändå inte lätt. Örjan Gustafsson studerar biogeokemiska kretslopp och har lämnat en karriär i USA för de goda förutsättningarna för marin forskning i Sverige.
 
Går Östersjön att ”rädda”? Går det att få bort fosforn från sedimenten? Har algblomningen kommit för att stanna? Forskningsråden Formas och Vetenskapsrådet drar nu igång en informationssatsning om Östersjön. Läs mer här, och se också kortfilmen om Östersjön!
Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskapsrådet och Vinnova gör en gemensam satsning på medicinteknisk forskning. Runt 75 miljoner kronor ska delas ut under fem år.
 
 
Foto: Tommy Westberg
Nästa år fyller Sveriges mest kände naturvetenskapsman trehundra år. Men förberedelserna för 300-årsfirandet av Carl von Linné 2007 är redan i full gång.
 
Drygt 2200 ansökningar inom naturvetenskap och teknikvetenskap kom i år in till Vetenskapsrådet. Det är en minskning med nära 300 ansökningar jämfört med förra året.
Biologi är populärt att forska i. Mest lockar molekylärbiologi, följt av cellbiologi, biokemi och terrestrisk ekologi. Det visar en sammanställning av natur- och teknikvetenskapliga ansökningar till Vetenskapsrådet 2001-2006.
 
 
Flugsnapparhonan väljer den hane som har störst pannfläck. Men det är inte för hans goda geners skull. Det är för att han har stort revir. Det visar en forskarrapport från Uppsala universitet.
Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap efterlyser förslag till ämnen för nya forskaranställningar. Förslagen ska vara inlämnade senast den 20 juni 2006.