Webbfrågan
Tycker du att lärarundantaget ska tas bort?

32% 15% 51%
Antalet svar:52
Nästa nummer
Den 29 maj

5 röster
Vem ska äga patentet, forskaren eller högskolan?
answerAuthor
– Jag är absolut förvissad om att universiteten ska äga patenten.

Jag har tillbringat 30 år i USA och har ett antal patent som ägs av universitet i USA. Jag tycker att eftersom lönen oftast kommer från universiteten under tiden man forskar, så är det inte orimligt att de sedan äger uppfinningen.

Det som krävs är dock att det är en kunnig och kapitalstark enhet som sköter detta, det ska vara skickliga jurister som kan bevaka patenten. De som har hand om patenträtten ska kunna ta hand om den på rätt sätt. Patentagenturen ska kanske vara så stor att den sköter hela landets universitet. Jag tror att det kommer in mycket mer pengar när universiteten äger patenten än om varje forskare ska ta hand om sitt eget, eftersom man ju ska hinna ta hand om sina patent.

För egen del har jag inte tid att följa upp mina patent. Men det man inte ska glömma är att uppfinnarna behöver en morot! På ett universitet där jag varit verksam delades Royalty/licens-intäkter på tre, så att uppfinnaren fick en tredjedel, värdinstitutionen en tredjedel, och universitetets patentverksamhet en tredjedel.


answerAuthor
– Lärarundantaget ska bestå. Men det borde vara en tydligare återkoppling till moderinstitutionen när gäller den ekonomiska biten, kanske ska en viss procent av vinsten tillfalla skolan. Att forskarna äger sina patent skapar ett bra incitament. Det finns en helt annan drivkraft och entreprenörsanda i en forskare som tar hand om sina patent än det finns i en skola. Så de bästa resultaten får man nog om det är forskaren som äger sina patent och utvecklar dem.


answerAuthor
– Vi tycker att man kan ta bort lärarundantaget. Det är bättre för Sverige om högskolorna äger rättigheterna. Men det ska tas om hand på rätt sätt och då måste det vara en professionell apparat som hanterar detta. Den apparaten finns inte idag, så det är något som högskolorna måste bygga upp.
Samtidigt är det viktigt att forskarna får ersättning för sina idéer och att forskarna kan lita på högskolornas förmåga att nyttiggöra dem – för allas bästa.


answerAuthor
– Det är högskolorna som ska äga patenten, men det ska skapas incitament för uppfinnaren och en professionell organisation som tar hand om patenten.

Det är inte rimligt att enskilda forskare själva skördar frukterna av den forskning som bekostats av en högskola eller andra finansiärer. Forskaren bör dock få en skälig ersättning för uppfinningen och medel bör återföras i projektet. Det som är viktigt är att det blir en professionell organisation med fackkunskap som tar hand om patenten. Enda möjligheten är nog att den är nationell för det finns knappast tillräckliga resurser för att varje högskola ska ha en egen organisation.


answerAuthor
– Jag är för lärarundantaget, anledningen är att det är många uppfinningar som kan patenteras, men det är ett lång steg till kommersialisering. Svårigheten om högskolan äger uppfinningen är att de ska välja vad de ska satsa på.

Forskaren däremot, har ett incitament att föra sin uppfinning framåt och för att uppfinningen ska kommersialiseras behövs en pilot som för processen framåt och som har kontrollen. Dessutom måste företagsfinansiering eller riskkapital in så fort som möjligt och även där har forskaren en viktig roll. För forskaren är det väldigt positivt om det man forskat på kan bli en produkt, det handlar alltså inte alltid om pengarna.