Webbfrågan
Tycker du att lärarundantaget ska tas bort?

32% 15% 51%
Antalet svar:52
Nästa nummer
Den 29 maj

Känd kärnfysiker årets Erlander-professor
Foto: Eva Högström
Janerik Gidlund, rektor vid Örebro universitet, välkomnar den nye gästprofessorn.

Foto: VR
Kärnfysikern Achim Richter får årets Tage Erlander-professur
Kvantkaos, kvantbiljard, kvantmekanik. Det är vardagen för Achim Richter, en av världens främsta kärnfysiker och årets innehavare av Tage Erlanders gästprofessur. Den 2 maj installeras han vid Örebro universitet.
– Jag känner mig hedrad över utmärkelsen. Jag har alltid varit imponerad av Tage Erlanders ansträngningar för att stärka den svenska forskningen. Förhoppningsvis ska min närvaro bidra till excellent forskning i Tage Erlanders anda, säger Achim Richter som är professor i fysik vid Technische Universität Darmstadt.
 
Achim Richter har under lång tid samarbetat med svenska forskare och nu kommer han att fördjupa det samarbetet med sina kollegor vid Örebro universitet, Chalmers tekniska högskola och Lunds universitet.
– Under min vistelse i Sverige hoppas jag också kunna bidra till den pågående diskussionen om framtida planer för kärnfysikforskning i ett större europeiskt perspektiv. 

Uppmärksammat arbete

Achim Richter har under lång tid studerat atomkärnor och deras magnetiska egenskaper. Forskningen ger kunskaper om hur olika kärnreaktioner går till och är bland annat intressant för att förstå hur tunga grundämnen bildas i rymden.

Achim Richters upptäckt av ett fenomen där neutroner och protoner rör sig kollektivt mot varandra är ett av kärnfysikens mest uppmärksammade vetenskapliga arbete.

Egen anläggning

Forskningen bedrivs i stora acceleratoranläggningar, till exempel vid CERN strax utanför Genève och i anläggningen S-DALINAC som Achim Richter själv byggt upp i Darmstadt.
 
Han är dessutom redaktör för den ansedda tidskriften Reviews of Modern Physics och på fritiden kan man säga att han utövar praktisk fysik med ljudvågor då han är en duktig altviolonist..

Fotnot: Läs mer om Tage Erlanders gästprofessur.
2006-05-02