Webbfrågan
Tycker du att lärarundantaget ska tas bort?

32% 15% 51%
Antalet svar:52
Nästa nummer
Den 29 maj

Föreslå ämnen för nya rådsforskare!
Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap efterlyser förslag till ämnen för nya forskaranställningar. Förslagen ska vara inlämnade senast den 20 juni 2006.
Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap finansierar ett program för forskaranställningar vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut, så kallade rådsforskare. Syftet är att bidra till ökad rekrytering och förnyelse av forskning. Anställningarna finansieras under högst sex år och är avsedda att vara ett steg i karriären för självständiga forskare på docentnivå som är i en aktiv forskningsfas.

Inför 2007 års utlysning välkomnar ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap förslag till ämnen för nya anställningar. Lämna ditt förslag senast den 20 juni 2006. Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap beslutar om ämnen för nya anställningar vid sitt sammanträde i november 2006.
2006-05-02