Webbfrågan
Tycker du att lärarundantaget ska tas bort?

32% 15% 51%
Antalet svar:52
Nästa nummer
Den 29 maj

Ny satsning på forskarassistentprogram
Foto: Vetenskapsrådet
Jonas Björck.
Vetenskapsrådet satsar på ett nytt forskarassistentprogram inom naturvetenskap och teknik.
Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap tog den 29 mars beslut om en strategisk satsning på ett forskarassistentprogram inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

Programmet, som initieras redan i år, syftar till att höja statusen på forskarassistenttjänster. Antalet beviljningar kommer att minska något men den summa som satsas på varje forskarassistent ökar.

Dessutom kommer den vetenskapliga jämförelsen ansökningar emellan inte bara att ske inom ett ämnesområde utan över ett kluster av områden.

"Viktigt att satsa stort"

– Vi vill inte bidra till att för många kommer in i systemet och att universiteten sedan inte kan ta hand om dem. Istället vill vi ge större enskilda bidrag så att de som får stöd verkligen kan etablera sig. På den här nivån är det viktigt att satsa stort. En forskarassistentanställning är ett betydande steg i karriären och det är inte bra om det inte blir någon fortsättning när tjänsten tar slut, säger Jonas Björck, gruppchef Vetenskapsrådet.

Bidragen ska också kunna användas för anställning som biträdande lektor och om den anställde forskarassistenten under fyraårsperioden befordras till/anställs som lektor/professor får bidraget disponeras av högskolan/universitetet.
2006-05-02