Webbfrågan
Tycker du att lärarundantaget ska tas bort?

32% 15% 51%
Antalet svar:52
Nästa nummer
Den 29 maj

Han är professor i nyfikenhet
Foto: Chalmers
Ilan Chabay är Sveriges förste professor i vetenskapskommunikation.
Hallå där, Ilan Chabay! Du har nyligen blivit Sveriges förste professor i vetenskapskommunikation, i Göteborg. Vad ska du göra?
– De första månaderna ska jag utveckla mitt eget forskningsprogram. Jag ska också hitta och välja ut studenter och forskarassistenter och börja organisera det nya ”Center for Public Learning and Understanding of Science” (PLUS). Detta center kommer formellt att startas i september, under värdskap av både Göteborgs universitet och Chalmers. Mycket tid kommer att gå till att utveckla de kontakter jag redan fått på GU och Chalmers, och även vid Universeum och Göteborgs Vetenskapsfestival.

Tanken med professuren är att starta vetenskapliga studier på området att göra naturvetenskaplig forskning mer synlig och lättillgänglig för en bredare publik och att underlätta kommunikationen mellan allmänhet och vetenskap.

Professuren delas mellan Chalmers och Göteborgs universitet. Vad tror du det kommer att innebära för arbetet?
– Att dela professuren mellan två framstående universitet med olika profil och styrkor är en utmärkt strategi! Det innebär att de bästa hjärnorna vid både dessa institutioner blir tillgängliga, samtidigt som man gynnar samarbetet. När jag lärt känna kulturen vid båda dessa universitet tror jag att den delade professuren kommer att fungera alldeles utmärkt. Jag är väldigt glad för att professuren bygger på en delad vision hos båda dessa universitet av vad PLUS ska vara. Denna gemensamma vision kommer att bli ännu tydligare när centret är etablerat i höst.

Officiellt började du den 8 mars, men du finns inte i Göteborg i dag. När kommer du dit?
– Just nu befinner jag mig i östra USA, nära Washington DC. Men jag arbetar redan nu med saker som är direkt kopplade till professuren i Göteborg. Jag kommer att vara i Sverige ungefär tio dagar under maj. Den 15 juni kommer jag till Göteborg för att stanna.

Kommer din familj med dig?
– Ja, min fru Lori och min åttaåriga dotter Kyra kommer med till Göteborg. Vi ser alla fram emot att få lära känna svensk kultur och den vackra svenska naturen. Vi går ofta i skogen eller paddlar kajak. Mina två vuxna barn, Seth och Allegra, bor kvar i San Francisco, men ser fram emot att få hälsa på i Sverige.
2006-05-02