Webbfrågan
Tycker du att lärarundantaget ska tas bort?

32% 15% 51%
Antalet svar:52
Nästa nummer
Den 29 maj

Få patent leder till intäkter
Foto: Ström & Gulliksson
Jonas Gulliksson
Bara 20 procent av alla patenterade uppfinningar leder till intäkter, enligt Jonas Gulliksson på patenbyrån Ström & Gulliksson.
Patentbyråer hjälper uppfinnare att skriva patentansökan.
– Konsten är att formulera ett så brett skydd som möjligt, så att det täcker ända in till kanten till vad som tidigare är känt, säger Jonas Gulliksson, advokat och styrelseordförande för patentbyrån Ström & Gulliksson som samarbetar med många nybildade bolag vid Lunds universitet.

Patentbyrårerna har inget att vinna eller förlora på lärarundantagets avskaffande, men Jonas Gulliksson tar parti för lärarundantaget.
– Det är en kick för forskarna att själva kunna utnyttja sin forskning. De är fria att komma överens om vad som helst med den som ska exploatera uppfinningen. Det är en klar fördel för Sverige.

"Staten har aldrig varit affärsinriktad"

Enligt honom leder bara 20 procent av patenterade uppfinningar till intäkter. Mycket av vinsten skulle slukas av universitetens administration.
– Jag har 35 års erfarenhet av global licensiering, men har inte sett att universiteten lyckats, varken i USA eller någon annanstans. Staten har aldrig varit bra på affärsinriktad verksamhet.

Han tror i stället på ett system där universiteten tar betalt för viss forskning.
– Spetsteknologin ligger i gränssnittet mellan företag och forskare, säger Jonas Gulliksson.
2006-05-02