Webbfrågan
Tycker du att lärarundantaget ska tas bort?

32% 15% 51%
Antalet svar:52
Nästa nummer
Den 29 maj

"Matten har kommit ut ur garderoben"
Foto: Tentakel
Keith Devlin menar att matematiken har blivit osäkrare.
Matematik har blivit som vilken annan vetenskap som helst.
Det vill säga; den är inte längre 100-procentigt sann.
– Ingen enskild person kan längre förstå ett nytt matematiskt bevis, säger Keith Devlin, professor vid Stanford university.
– När jag pluggade på 1970-talet var matematiken fortfarande något vackert, ett paradis av objektiv sanning.
Keith Devlin menar att matematikerna – äntligen – har kommit ut ur garderoben, efter att i generationer ha levt med illusionen att matematiken är den ultimata verkligheten.

Framtidens matematiska bevis kräver samarbete mellan hundratals forskare och massor av datortimmar. Bevisen kan vara 100 000-tals sidor långa. Och det kan vara praktiskt omöjligt att verifiera dem.

Årtusendets matematiska problem

År 2000 utlyste Clay Mathematics Institute årtusendets sju största olösta matematiska problem:

•    Birch and Swinnerton-Dyer Conjecture
•    Hodge Conjecture
•    Navier-Stokes Equations
•    P vs NP
•    Poincaré Conjecture
•    Riemann Hypothesis
•    Yang-Mills Theory

1 000 000 amerikanska dollar erbjuds till den som lyckas lösa något av problemen.
– Alla är olösta. Frågar du mig om ett år kommer jag säkert att svara samma sak, säger Keith Devlin till Tentakel på världens största vetenskapliga konferens som arrangeras en gång om året av AAAS (American Association for the Advancement of Science).

Matematiken mera mänsklig

Hans stalltips är dock att Riemann-hypotesen kommer att lösas först – om kanske tio år.
Faktum är att någon redan har föreslagit en lösning. Bara det att ingen kan verifiera om den verkligen stämmer eller inte.
– Det här gör matematiken mera mänsklig, säger Keith Devlin

Matematik omfattar så mycket, från observationer, analyser och problemlösning till generaliseringar, trial-and-errors – och matematiska bevis.
Traditionellt är ett bevis något som, med hjälp av symboler, säger oss vilka matematiska påståenden som är sanna – och varför.    

Pythagoras tidigt ute

Ett att världens äldsta matematiska bevis är Pythagoras två tusen år gamla sats, att a2+b2= c2. (Den där gamla självklarheten att summan av kvadraterna på kateterna är lika med kvadraten på hypotenusan i en rätvinklig triangel.)

Tidigare kunde vem som helst (skolad i matematik) själv fylla i de steg som fattades och verifiera ett bevis – ett bestämt antal sekvenser av påståenden, formulerat så enkelt som möjligt. I dag är bevisen alldeles för komplexa.

Är inte matematiken glasklar längre?
– Jo, själva matematiken är ”rock solid”, men skillnaden är att vi inte kan vara helt säkra på att våra bevis är riktiga.

Själv jobbar han inte med något av de sju problemen.
– Haha, nej men jag har skrivit en bok om dem. Det tjänar jag mer pengar på.
2006-03-27