Webbfrågan
Ska publiceringsframgång/ citeringsgrad vägas in vid bedömning av ansökningar?

61% 2% 37%
Antalet svar:100
Nästa nummer
Den 2 maj

5 röster
Hur ska man få fler kvinnliga professorer?answerAuthor
– För att öka antalet kvinnliga professorer måste institutionsledningen anställa fler nydisputerade kvinnor än vad som görs idag. Det har visats i tidigare studier att det är skedet efter disputation som är kritiskt i denna fråga. Lärosäten som inte anstränger sig för att rekrytera fler kvinnor borde också sanktioneras. Det krävs också att manliga forskare tar ett större omsorgsansvar vad gäller familjen och på så sätt kombinerar förvärvsarbete och omsorg.


answerAuthor
– Min uppfattning är att fler kvinnor än män under forskarstudierna bestämmer att de inte ska fortsätta inom akademin. Förbättrad handledning av doktorander och bättre villkor för att förena familjeliv och forskarkarriär är ett bra förslag. För detta behövs resurser och en bra start vore en regering som investerar i FoU och ett företagsklimat som gynnar små och medelstora företag.


answerAuthor
–  Kvinnor måste konkurrera på samma villkor som män och inte förvänta sig särbehandling. Ett absolut krav för att vara professor är vetenskaplig excellens. Men det räcker inte bara med att vara en duktig forskare; kvinnor måste bli mer aktiva att etablera sina egna ”good old boys”-nätverk med andra framstående nationella och internationella forskare, och skriva forskningsansökningar tillsammans med dessa.

–  De borde åka till fler nationella och internationella konferenser för att öka möjligheterna att presentera sin egen forskning och etablera kontakter. I Sverige kan kvinnor också uttnyttja pappaledighet under barnets första år. Det är en stor risk för en forskarkarriär att vara borta från forskningen för länge. Det är också en bra hjälp att ha en partner som är villig att dela barnledighetstiden och hushållsarbetet.


answerAuthor
– Jag tror att vi måste fokusera på att motivera kvinnliga doktorander till att fortsätta med en akademisk karriär, då borde vi på sikt få fler kvinnliga professorer. Därför är det viktig att forskningsanslag fördelas jämnt mellan könen. Dessutom tror jag att många kvinnor prioriterar familj före karriär. Genom att göra forskningsvärlden mer "barnvänlig", till exempel med dagisverksamhet på universiteten och fler post dok-tjänster i Sverige, kan vi kanske få fler kvinnliga forskare.


answerAuthor
– Det börjar i tvättstugan...