Webbfrågan
Ska publiceringsframgång/ citeringsgrad vägas in vid bedömning av ansökningar?

61% 2% 37%
Antalet svar:100
Nästa nummer
Den 2 maj

Kan svenska forskare klara sig internationellt? Hittills har de inte hävdad sig väl i konkurrensen, skriver Bertil Andersson, ESF.
Och kraven på jämställdhet i kommittér överbelastar de kvinnliga professorer som finns, menar Marianne Sommarin, professor i växtbiokemi.
Vad tycker du?
Skriv ett eget debattinlägg och skicka till tentakel@vr.se.
Redaktionen förbehåller sig rätten att välja vilka debattinlägg som publiceras samt redigera och förkorta.
Internationellt
Jämställdhet
Marianne Sommarin
>
Marianne Sommarin, 2006-03-27
Helena Danielson
>
Helena Danielson, 2005-12-19
Claes Borgström
>
Claes Borgström, 2005-11-21
Io Skogsmyr
Susanne Erland
Ulrika Rosengren
>
Io Skogsmyr, 2005-10-18
Susanne Erland , 2005-10-18
Ulrika Rosengren, 2005-10-18
Starka forskingsmiljöer
Stefan Nordlund
>
Stefan Nordlund, 2006-02-27
Tjänster
Martin Rundkvist
>
Martin Rundkvist, 2006-02-27
Jan-Otto Carlsson
>
Jan-Otto Carlsson, 2005-11-21