Webbfrågan
Ska publiceringsframgång/ citeringsgrad vägas in vid bedömning av ansökningar?

61% 2% 37%
Antalet svar:100
Nästa nummer
Den 2 maj

Att bli citerad är kul
Eva Barkeman, redaktör Tentakel.
Att bli citerad är kul – antingen man är journalist och har jobbat med en artikel ett par dagar, eller är forskare och har jobbat med en artikel ett par år.

I nya numret av Tentakel tittar vi på bibliometri, det vill säga statistisk analys av
publiceringar och citeringar i vetenskapliga tidskrifter.

Vi har jämfört de 54 mest citerade svenskarna med hur många av dem som fått stöd från Vetenskapsrådet. Överensstämmelsen är hög – 39 av dem har fått medel.

Jämställdheten är tyvärr inte lika hög. Av de 54 högciterade forskarna är bara 6 kvinnor – 11 procent alltså. Även om man förstås ska ha i bakhuvudet att citeringslistan sträcker sig 20 år bakåt i tiden, är det långt under andelen kvinnliga professorer på 16 procent, vilket i sin tur är under regeringens mål på 20 procent.

Enligt en rapport från Högskoleverkets är det dubbelt så svårt för kvinnor som för män att bli professorer.

Marianne Sommarin, professor i växtbiokemi, pekar i sin debattartikel på en av orsakerna; de få kvinnor som finns i systemet måste upprätthålla jämställdheten i diverse styrelser och kommittéer. Därmed hinner de knappt forska och meritera sig vidare.

I detta numret av Tentakel finns också artiklar om allt från akvaporiner till ”rymdbröllop”.
Återstår bara att se om vi blir citerade.
2006-03-27