Webbfrågan
Ska publiceringsframgång/ citeringsgrad vägas in vid bedömning av ansökningar?

61% 2% 37%
Antalet svar:100
Nästa nummer
Den 2 maj

Specialtecknad serie för Tentakel.
(Klicka på bilden för en större version.)
2006-03-27